AJUTS | 31/07/2019  Ruralcat

El DARP aprova les bases reguladores dels nous ajuts destinats a les explotacions d'avellaner afectades per la davallada de la renda durant 2018

L'objecte dels ajuts de minimis és la compensació de les pèrdues de les explotacions agràries d'avellaner afectades per la davallada de la renda durant l'any 2018 com a conseqüència de les condicions meteorològiques, que van causar greus perjudicis a les explotacions de Catalunya.

Aquest ajut vol compensar la davallada de la renda als productors professionals d'aquest sector

Aquest ajut vol compensar la davallada de la renda als productors professionals d'aquest sector

A Catalunya, segons les dades de la Declaració única agrària corresponents a l'any 2018, hi ha 10.322 hectàrees d'avellaner, concentrades majoritàriament a la zona del camp de Tarragona, que representen el 95% de la producció de l'Estat espanyol.

Part de les explotacions d'avellaner a Catalunya són explotacions tradicionals, que es caracteritzen per l'envelliment dels titulars i el baix rendiment econòmic de les plantacions, sobretot en secà, amb poca mecanització i uns costos de producció elevats. Això fa que es provoqui l'abandonament de terres per part dels titulars d'aquestes explotacions. Dins d'aquesta situació del sector de l'avellana, s'afegeix la constatació que la collita d'avellanes corresponent a l'any 2018 s'ha reduït un 70% respecte de la collita mitjana dels últims anys com a conseqüència de les condicions meteorològiques de l'any 2018, especialment les fortes ventades del mes de març i les pluges durant la recol·lecció. Aquest fet ha comportat una forta davallada de la renda que obtenen els agricultors professionals dedicats a aquest tipus de cultiu durant la campanya 2018/19, fins al punt que es podria veure compromesa la continuïtat d'aquestes explotacions.

Per aquest motiu el Departament d’Agricultura ha posat en marxa aquest ajut adreçat a compensar la davallada de la renda als productors professionals d'aquest sector, que permeti pal·liar la situació econòmica dels titulars d'explotacions afectades.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries amb conreu d'avellana ja siguin joves agricultors professionals, agricultors professionals o explotacions agràries prioritàries (EAP). 

Les explotacions agràries beneficiaries dels ajuts han de ser explotacions productives d’avellaner amb una superficie igual o superior a 0,5 hectàrees, estar ubicades a Catalunya i haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN). El màxim d'hectàrees subvencionables per a cada titular d'explotació és de 50 hectàrees.

L'import total de l'ajut serà de com a  màxim 680€/ha. Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina http://seu.gencat.cat.

Els interessats en saber-ne més, el proper 7 d’agost, en el marc de Firagost de Valls, es celebrarà la jornada tècnica “Nou ajut per a les explotacions d’avellaner” organitzada per JARC dins el PATT. L’objectiu principal de la jornada és informar als agricultors sobre el nou ajut. Durant la jornada s’exposaran els requisits per poder-se’n beneficiar i com sol·licitar-lo. D’altra banda, s’informarà sobre els nous procediments posats en marxa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la gestió de tots els ajuts inclosos en la DUN.