AJUTS | 08/08/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura atorgarà 186 ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Els beneficiaris d’aquest ajut corresponent a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 rebran els propers dies les corresponents resolucions.

Aquest ajut pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni

Aquest ajut pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) suma 186 projectes de mitigació més, als 186 aprovats anteriorment. En total haurà ajudat 334 explotacions agràries catalanes a fer inversions que mitiguin el canvi climàtic. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 3.902.409 euros que representa un volum d’inversió de gairebé 9 milions d’euros.

La redistribució dels pressupost entre ajuts d’aquesta convocatòria ha permès incrementar la dotació d’aquest ajut, i aprovar un segon grup d’expedients per un import d’ajut de 1.807.271 euros, i una inversió de 4,24 milions d’euros.

L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic, regulat per la Ordre ARP/35/2018, de 23 de març, que aprova les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE), s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Es dona suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables.

La majoria d’inversions auxiliades d’aquest tram són en l’àmbit de la maquinària i equips innovadors, i les energies renovables que es localitzen principalment a Lleida i Catalunya central, tant pel què fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.

L’elevat import d’inversió sol·licitat en aquest ajut ha fet necessari valorar els projectes d’acord amb els criteris de priorització establerts. En un primer tram és van aprovar sol·licituds amb un mínim de 40 punts, i en aquest segon s’aproven els expedients que superen la puntuació mínima i compleixin la resta de requisits de la convocatòria. 

A nivell territorial, els ajuts concedits actualment es distribueixen de la següent manera:    

I la distribució total acumulada:

Font: DARP

Informació relacionada