SANITAT ANIMAL | 03/09/2019  Ruralcat

Agricultura recorda que les entrades il·legals a explotacions ramaderes suposen un risc greu per a la bioseguretat i el benestar animal

Ahir es van identificar una quinzena de persones que van entrar de manera il·legal en una granja de conills a Osona i es van emportar com a mínim 10 femelles.

Totes les explotacions ramaderes han de complir una àmplia normativa de benestar i sanitat animal

Totes les explotacions ramaderes han de complir una àmplia normativa de benestar i sanitat animal

El protocol que va posar en marxa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per coordinar la gestió de les entrades il·legals de persones a explotacions ramaderes va permetre ahir la identificació d’una quinzena de persones que van entrar il·legalment dins d’una granja de conills de Gurb (Osona). 

La ràpida actuació dels Mossos d’Esquadra va permetre la identificació dels participants a la protesta, per tal d’obrir, si s’escau, les corresponents diligències penals i procediments administratius sancionadors per l'entrada il·legal en una propietat privada i per la sostracció d’un mínim de 10 conills. El Departament es personarà en el procediment judicial derivat dels fets  i també iniciarà un procediment administratiu de caràcter sancionador per incompliments de la normativa en matèria de benestar i salut animal. 

Aquesta mena d’actuacions suposen un risc greu per a la bioseguretat de les explotacions i pel benestar dels animals, ja que representen un factor greu d’estrès als animals i també un risc sanitari per a la transmissió de possibles malalties.

                            

Totes les explotacions tenen una qualificació sanitària i aquestes persones, a banda d’accedir sense cap mena de consentiment per part del seu propietari, no compleixen els requisits de bioseguretat personal que s’està exigint a les explotacions.Totes les explotacions ramaderes han de complir una àmplia normativa de benestar i sanitat animal que el Departament d’Agricultura s’encarrega d’inspeccionar regularment i, en cas d’observar alguna anomalia, deficiència o irregularitat, procedir a la seva esmena. 

Si qualsevol persona té coneixement de que alguna explotació ramadera no compleix amb aquesta normativa, poden denunciar-ho al Departament d’Agricultura. Aquesta administració serà l’encarregarà de verificar si efectivament hi ha cap irregularitat i actuar amb conseqüència.

Font: DARP