GESTIÓ RESIDUS | 03/07/2005  Ruralcat

Nova versió del programa per a la gestió de dejeccions ramaderes

El web DARP posa a disposició del sector ramader la nova versió de l¿aplicació informàtica GDR (Gestió de Dejeccions Ramaderes), que ha de permetre disposar d'una informació completa per a la gestió integral d'aquest tema.

Imatges del web del programa informàtic

Font: DARP

La GDR és l¿aplicació que cal utilitzar en l¿elaboració del Pla de gestió de dejeccions ramaderes previst al Decret 220/2001. Un cop elaborat el Pla, cal utilitzar l¿opció d¿impressió per tal de tenir-lo en suport paper i presentar-lo a l¿Administració. Aquesta nova versió introdueix importants millores:
  • Es redueixen les dades a introduir:
    • Atesa la voluntat de l¿Administració de dotar als Plans de gestió d¿una major estabilitat en el temps, s¿han eliminat els apartats relatius a moments concrets d¿aplicació i dosis concretes d¿aplicació, en tractar-se de dades que poden variar força d¿un any a l¿altre.
    • S¿ha eliminat l¿apartat de programació de reg.


  • Augmenta la velocitat d¿enviament de les dades: per supressió d¿alguns controls innecessaris.


  • Generació automàtica d¿un resum de totes les dades del Pla: aquesta opció estarà disponible properament. La GDR generarà automàticament un resum del Pla introduït, que ha de servir tant per a què el tècnic i el ramader tinguin una visió més ràpida de la realitat de l¿explotació com per a què l¿Administració valori el Pla amb més agilitat.
Tant la reducció del volum de dades a introduir com la millora de la velocitat permeten disminuir força el temps necessari per a què el tècnic elabori el Pla.