AJUTS | 12/09/2019  Ruralcat

Segona convocatòria per a realitzar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència ha publicat la segona convocatòria dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).

Els PECT són iniciatives que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació

Els PECT són iniciatives que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació

El PECT ha d'estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant. Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una mateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 43.172.063,00 euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.

Els imports per eixos prioritaris que es podran concedir són els següents:

Eix prioritari 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació: 21.600.000,00 d'euros
Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies: 2.100.000,00 d'euros
Eix prioritari 3: Millorar la competitivitat de les pimes: 7.800.000,00 d'euros
Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: 4.500.000,00 d'euros
Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: 7.172.063,00 d'euros

La data límit per a participar és el 15/11/2019.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència