EXTENSIUS | 18/09/2019  Ruralcat

Punts clau de la gestió del cultiu ecològic de la colza

En aquest article publicat al darrer butlletí d’Extensius.cat de l’IRTA s’aborden els punts crítics que cal tenir en compte per tenir èxit en el cultiu ecològic de la colza.

Actualment a Catalunya es cultiven al voltant d’unes 300 hectàrees de cultiu ecològic de colza

Actualment a Catalunya es cultiven al voltant d’unes 300 hectàrees de cultiu ecològic de colza

El cultiu de la colza en producció ecològica és força difícil degut a que és un conreu exigent en nitrogen i molt sensible a plagues, especialment al saltiró i meligethes. Tanmateix, és força interessant ja que s’adapta bé dins de les rotacions de cereals d’hivern, facilita el control de les males herbes i deixa un sòl molt ben estructurat, gràcies al seu potent sistema radicular pivotant. Això es tradueix en increments de collita dels dos cultius següents d’un 10%, segons els estudis del ITGA de Navarra. 

Actualment a Catalunya es cultiven al voltant d’unes 300 hectàrees de cultiu ecològic de colza, però encara no hi ha gaire experiència en el seu maneig. Per contra a França, aquest cultiu està força estès i sembla que té un potencial i interès creixent. En aquest article es fa un recull de l’experiència del seu cultiu a França adaptat a les nostres condicions que ens pot servir de referència.

En producció ecològica, com que els mitjans limitats de lluita fitosanitària directa per al control de les plagues són força limitats, resulta especialment imprescindible adoptar totes les mesures preventives culturals possibles.

Els rendiments normals en producció ecològica poden oscil·lar entre 1000 i 2.500 Kg/ha en funció dels anys i de les parcel·les. 

L’article aborda les recomanacions quant al treball del sòl, la fertilització, sembra, desherbatge i plagues per optimitzar la producció d’aquest cultiu.  

Font: Extensius.cat