RECERCA I INVESTIGACIÓ | 23/05/2005  Ruralcat

L'IRTA investiga com combatre els patogens dels vegetals de quarta gamma

L¿IRTA ha començat un projecte de recerca per tal d¿estudiar l¿aplicació del control biològic o bioconservants contra patògens de transmissió alimentària en fruites i hortalisses de quarta gamma, destinades al seu consum en fresc.

Font: DARP

Font: DARP

Durant l¿última dècada s¿ha produït un gran increment del consum d¿aliments vegetals, fruites i hortalisses, dels anomenats de quarta gamma, és a dir, d¿aquells productes que són mínimament processats i envasats pel seu consum en fresc. Paral·lelament, s¿ha observat un increment en el nombre de brots de malalties associades amb els patògens de transmissió alimentària. Aquest productes reben un procés de rentat i tallat i són consumits en fresc sense rebre cap altre procés que redueixi la població microbiana existent. El creixement de patògens en fruites i hortalisses tallades és major que en les senceres, amb pell, perquè el procés de tallat fa que hi hagi més nutrients disponibles en la superfície tallada i l¿únic mètode de conservació és la refrigeració. Amb el projecte que desenvolupa l¿IRTA s¿estudiaran els tipus de patògens típics d¿aquests productes, el temps de supervivència que tenen en diferents fruites i hortalisses i a diferents condicions de temperatura i atmosfera. Una vegada coneguts aquests aspectes s¿iniciaran les tasques d¿assaig amb els microorganismes antagonistes, analitzant els resultats front els patògents i vetllant que els microorganismes antagonistes no modifiquin les característiques sensorials ni redueixin la vida útil dels productes.