SEQUERA | 17/05/2005  Ruralcat

S'adopten mesures excepcionals en l¿ús de l¿aigua per la sequera

El Govern ha aprovat un Decret d¿adopció de mesures excepcionals en la utilització dels recursos hídrics mentre es mantingui la situació actual marcada per una important reducció de les reserves d¿aigua dels embassaments.

Riu. Font: DARP

El decret estableix les mesures d¿aplicació directa per economitzar l¿aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats, la utilització conjunta de recursos superficials i subterranis o la reutilització d¿aigües depurades per al reg agrícola o el reg de camps de golf, entre d¿altres. També habilita l¿Administració Hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, intensificant les facultats d¿intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i establint les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d¿aigua per a usos domèstics. Si es manté la situació actual, la insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important reducció de les reserves d¿aigua contingudes en els embassaments, la qual cosa fa preveure que es puguin produir problemes per a l¿abastament de la població. Particularment, la situació pot afectar els àmbits territorials abastats per l¿embassament de Boadella en la Muga, pels embassaments integrats en el sistema Sau ¿ Susqueda ¿ Pasteral, en el riu Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, en la conca del Llobregat.

El Govern dobla l¿import màxim dels préstecs als afectats per la meteorologia

L'Institut Català del Crèdit Agrari augmentarà considerablement l'import i ampliarà el termini de la línia de préstecs creada l¿any 1987 per ajudar els agricultors i ramaders de Catalunya que hagin sofert pèrdues com a conseqüència de fenòmens meteorològics i d'altres situacions excepcionals. El Govern ha cregut necessari augmentar l¿import màxim fins a doblar-lo dels antics préstecs segons aquestes noves condicions:
  • Danys en camins i marges: 7.500 ¿ (fins ara la quantitat atorgada era de 3.005,06 ¿)
  • Danys en mitjans de producció: 15.000 ¿ (fins ara la quantitat atorgada era de 6.010,12 ¿)
  • Pèrdues en collites i bestiar: 30.000 ¿ (fins ara la quantitat atorgada era de 12.020, 24 ¿)
  • Danys en edificis i instal·lacions de granges: 30.000 ¿ (fins ara la quantitat atorgada era de 12.020, 24 ¿)
En els casos en què les pèrdues corresponguin a més d¿un concepte, l¿import global del préstec no podrà ser superior a 40.000 ¿ per titular d¿explotació, quan fins ara era de 24.040,48¿.