TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 03/10/2019  Ruralcat

Més de 1.500 persones interessades en les novetats que implementa el decret de fertilització del sòl

La declaració anual i l’assessorament en fertilització són dues de les novetats principals que incorpora el decret. La nova normativa recull disposicions que també afecten a municipis situats en zona no vulnerable i amplia significativament el nombre d’explotacions agrícoles que s’hi veuen implicades.

Moment d'una jornada

Moment d'una jornada

La jornada sobre el Decret celebrada el passat divendres 27 de setembre en el marc de la 65a Fira Agrària Sant Miquel de Lleida, ha marcat l’equador de les més de 60 jornades informatives que el DARP organitza aquesta tardor pel territori català. A la trentena de trobades ja executades hi han assistit més de 1.500 persones interessades en escoltar, de primera mà, quins són els aspectes més rellevants que presenta el nou Decret. 

Cal recordar que el Decret 153/2019 estableix normes aplicables a les tasques de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats que es fan a tota Catalunya, per tant i molt important, són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, tret d’aquelles en què s’indica específicament que només ho són per a zones vulnerables.

Cal anotar les aplicacions de fertilitzants al Llibre de gestió i enviar la Declaració anual

Tal i com ja estava regulat en l’anterior normativa, ja han de disposar de llibre de gestió de fertilitzants totes les explotacions ramaderes que hagin de tenir Pla de gestió de dejeccions ramaderes i tots els centres de gestió. El nou Decret ho amplia a totes les explotacions agrícoles amb més de 0,5 hectàrees de cultius en hivernacle, més de 2 hectàrres d'horta o flor ornamental, més de 3 hectàrees de cultius de reg, o bé més 4 hectàrees de cultius de secà. En aquest sentit, agricultors i ramaders tenen la responsabilitat d’anotar la quantitat de nitrogen que es genera, s’emmagatzema, s’adquireix, s’aplica o surt de les seves explotacions.

El detall de la gestió de les dejeccions ramaderes i els fertilitzants nitrogenats ha de quedar anotat en l’esmentat llibre de gestió de fertilitzants, i els agricultors i ramaders l’hauran de tenir a disposició de l’administració per si se’ls demana. 

Ara bé, durant el darrer trimestre de cada any, caldrà enviar la declaració anual, és a dir, un resum de les actuacions anotades en el llibre de gestió de fertilitzants durant el període 1 de setembre al 31 d’agost. Aquest enviament es farà telemàticament mitjançant una aplicació anomenada DAN que l’administració posarà a disposició del sector. Tot plegat permetrà identificar la gestió dels fertilitzants minerals i orgànics en explotacions ramaderes i agrícoles.

Màxim aprofitament dels nutrients aportats

Arran del Decret 153/2019 les aplicacions de purins amb vano o ventall no seran permeses l’any 2021, buscant així incrementar l’eficiència i aconseguir el màxim aprofitament dels nutrients aportats. Fins a aleshores, la prohibició serà gradual, segons si les dejeccions s’apliquen per personal aliè a l’explotació, o segons les dimensions de la cisterna. En general, els purins i la resta de fertilitzants seran més eficients com menys pèrdues tinguin. Reduir el rentat, la volatilització, la desnitrificació i l’escorrentia superficial faran que una major quantitat de nitrogen que s’aplica al sòl sigui aprofitable pels cultius.

A més, en els terminis que s’estableixen al decret, els equips d’aplicació de dejeccions ramaderes hauran de disposar d’un sistema que permeti una elevada uniformitat de distribució i un bon ajustament de la dosi, i hauran de disposar d’un conductímetre, o altre mètode de precisió equivalent, que permeti estimar la concentració de nutrients del purí. No és obligatori disposar de regulador de cabal en la maquinària d’aplicació. Ara bé, el Decret 153/2019 especifica que els sistemes d’injecció de purins han de garantir poder arribar a aplicar 15 m3/ha en condicions normals de treball.

Tot i que fa més d’un any que, per garantir la traçabilitat del transport, ja és obligatori registrar amb un dispositiu GPS i a temps real l’aplicació de dejeccions ramaderes a més de 10 km del seu punt d’origen, el Decret preveu que aquesta distància es retalli fins als 5 km de cara al juliol de l’any 2022. L’ús d’aquest sistema suposa una major traçabilitat de les aplicacions de dejeccions ramaderes a llarga distància.

Es revisen i s’escurcen els períodes d’aplicació en zones vulnerables i es prohibeixen les aplicacions de dejeccions ramaderes en festius i caps de setmana. També s’estableixen períodes d’aplicació segons cultiu en zones no vulnerables. Una altra de les novetats implementades és que els adobs orgànics s’han d’enterrar sempre, tot i que els temps d’incorporació variïn segons distàncies i mètodes d’aplicació. 

Assessorament en fertilització

A partir d’ara, les explotacions agràries (d’una determinada superfície) i en algun tipus d’aplicació determinada (quan es vol aplicar més dosi de l’establerta al Decret, etc.), hauran de disposar d’assessorament en fertilització per part d’una persona assessora. Aquesta persona assessora en fertilització haurà d’elaborar la planificació de la fertilització de l’explotació, i en casos de voler ampliar la dosi a aplicar haurà de redactar informes o supervisar mostrejos de sòl. 

SESSIONS INFORMATIVES PREVISTES PER OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2019

Durant aquest mes d’octubre i principis de novembre es faran la resta de sessions informatives programades.

Facilitem la informació per demarcació:

ALT PIRINEU I ARAN

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

11 d'octubre

Cerdanya

Bellver de Cerdanya

CLICA PROGRAMA

16 d'octubre

Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

CLICA PROGRAMA

28 d'octubre

Vall d'Aran

Vielha

CLICA PROGRAMA

31 d'octubre

Alt Urgell

Bellestar (Montferrer i Castellbò)

CLICA PROGRAMA

5 de novembre

Alta Ribagorça

Vilaller

CLICA PROGRAMA

6 de novembre

Pallars Sobirà

Sort

CLICA PROGRAMA

       

BARCELONA

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

4 d'octubre

Maresme

Vilassar de Mar

CLICA PROGRAMA

15 d'octubre

Vallès Occidental

Palau Solità i Plegamans

CLICA PROGRAMA

16 d'octubre

Vallès Oriental

Cardedeu

CLICA PROGRAMA

18 d'octubre

Alt Penedès i Garraf

Vilafranca del Penedès

CLICA PROGRAMA

23 d'octubre

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

CLICA PROGRAMA

       

CATALUNYA CENTRAL

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

3 d'octubre

Moianès

Moià

CLICA PROGRAMA

9 d'octubre

Anoia

Dusfort

CLICA PROGRAMA

10 d'octubre

Osona

Sta Creu de Jutglar (Olost)

CLICA PROGRAMA

17 d'octubre

Bages

Manresa

CLICA PROGRAMA

       

GIRONA

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

8 d'octubre

Ripollès

Ripoll

CLICA PROGRAMA

       

LLEIDA

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

3 d'octubre

Segrià

Lleida

CLICA PROGRAMA

8 d'octubre

Segrià

Alguaire

CLICA PROGRAMA

       

TARRAGONA

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

9 d'octubre

Baix Camp

Mont-Roig

CLICA PROGRAMA

15 d'octubre

Baix Penedès

Llorenç del Penedès

CLICA PROGRAMA

18 d'octubre

Alt Camp

Valls

CLICA PROGRAMA

24 d'octubre

Priorat

Falset

CLICA PROGRAMA

29 d'octubre

Baix Camp

Reus

CLICA PROGRAMA

       

TERRES DE L'EBRE

Comarca

Municipi

CLICA PROGRAMA RESUM

10 d'octubre

Terra Alta

Gandesa

CLICA PROGRAMA

23 d'octubre

Baix Ebre

Tortosa

CLICA PROGRAMA

25 d'octubre

Ribera d'Ebre

Mora la Nova

CLICA PROGRAMA

30 d'octubre

Montsià

Sta Bàrbara

CLICA PROGRAMA

7 de novembre

Montsià

La Sènia

CLICA PROGRAMA

21 de novembre

Montsià

Amposta

CLICA PROGRAMA

 

Les ponències d’aquestes i de la resta de sessions ja realitzades les podreu trobar a la pàgina web de l’Oficina de fertilització, a l’apartat de Normativa

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes