ESTUDIS UNIÓ EUROPEA | 04/05/2005  Ruralcat

Els agricultors amb més de 45 anys gestionen el 75% de les explotacions

Els agricultors amb més de 45 anys estan al capdavant de més del 75% de les explotacions agrícoles dels 15 antics països comunitaris. Només un 24,5% són gestionades per productors que encara no tenen aquesta edat, segons Eurostat.

Pagès.

En aquest estudi es ressalta l'existència d'un "fenomen important d'envelliment", en referència a la mà d'obra agrícola familiar i es basa en les citades xifres, procedents de l'oficina estadística comunitària Eurostat i corresponents a l'any 2003. Aquest problema s'accentua més en el cas dels homes i "aquesta tendència no canviarà en breu", segons el text. Tanmateix, les explotacions agrícoles el titular de les quals té menys de 35 anys arriben a una mitjana de 31,3 hectàrees de superfície; el 31,2 per als empresaris que tenen entre 35 i 45 anys; 25,5 hectàrees, entre 55 i 64 anys i 8,2 hectàrees entre aquells que superen els 65 anys. A més, s'indica que en els pròxims anys hi haurà una reestructuració agrícola, amb una disminució del nombre total d'explotacions i un augment de la seva superfície mitjana. Luxemburg, que presideix aquest semestre la Unió, vol estudiar mesures per a potenciar la incorporació de joves. Segons el document, els països comunitaris hauran d'examinar si l'actual proposta sobre el finançament, a partir de 2007, del desenvolupament rural (polítiques per a promoure en el camp activitats distintes o complementàries a l'agricultura) dóna suports suficients per als joves. A més, els ministres de la UE discutiran sobre la imatge dels agricultors i com millorar-la, així com les fórmules per a incrementar el nivell de formació dels productors.

Informació relacionada