CONVENIS | 03/05/2005  Ruralcat

L'IRTA fomenta la qualitat dels productes càrnis catalans

El Consell de Ministres del dia 22 d¿abril va aprovar dos convenis de l¿INIA per augmentar la qualitat dels productes càrnis així com les garanties de seguretat al consum.

Imatge vaques pasturant

L'objectiu dels projectes és millorar la qualitat de la carn. Font: DARP

Els objectius d'ambdós projectes són, per una banda, millorar la seguretat dels productes càrnis, i per l'altra, detectar els gens que participen de la qualitat de la carn de porc. En el primer conveni hi participen l¿IRTA, la Universitat Complutense de Madrid i el mateix INIA. Aquest, consisteix en el desenvolupament del projecte de recerca "Seguretat de productes càrnis: Processos no tèrmics i procediments biològics per a l¿eliminació de patògens i la reducció de compostos tòxics". Amb un pressupost de 153.064 euros, tindrà una durada de tres anys i els seu objectiu és la millora de la seguretat dels productes càrnis en resposta a la demanda del sector industrial, el de més importància econòmica de la indústria alimentària catalana i espanyola. El segon conveni aprovat pel Consell de Ministres es realitzarà entre l¿IRTA, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l¿INIA. El projecte de recerca que es desenvoluparà és sobre "L'expressió genòmica del QTL i gens candidats per a la qualitat de la carn en diferents races de porcí". El pressupost aprovat per aquest és de 287.313 euros i es desenvoluparà durant tres anys. L¿objectiu general és detectar quins gens participen en l¿expressió de la qualitat de la carn en els porcs.