MÓN RURAL | 02/05/2005  Ruralcat

1.628.900 d'euros pel foment de les polítiques de dones

El DARP destinarà 1.628.900¿ al Pla d¿acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 que va aprovar el Govern el passat mes de març i que pretén garantir l'accés a la formació i a l¿ocupació en condicions d¿igualtat a les dones del món rural.

Font: Darp

Font: Darp

Aquest pla compta amb 95 objectius, 519 mesures i 961 actuacions concretes que han estat pactades amb una comissió interdisciplinària d¿experts i amb tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. Així, al llarg del període 2005-2007 s¿impulsaran i es fomentaran les iniciatives empresarials de les dones a l¿àmbit rural; s¿impulsarà una participació equilibrada de les dones en els programes de formació professional ocupacional i contínua de l¿àmbit rural i, s¿impulsarà una representació equilibrada de les dones en els programes de Desenvolupament Rural. A més, es planificarà la programació de les Escoles de Capacitació Agrària amb perspectiva de gènere; s¿impulsarà el programa de formació contínua agrària i es potenciarà la presència de dones en els programes del Fons Social Europeu FEOGA-G i, s¿impulsarà l¿accés a les noves tecnologies de la comunicació i la informació al col·lectiu de dones rurals. Finalment, des del DARP també es treballarà per instar l¿equiparació de les condicions laborals i de cobertura social de les dones de les relacions laborals de Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS) amb la resta de treballadores i treballadors, actualitzant les condicions de les cotitzacions i el sistema de prestacions.