11 DE MAIG | 01/05/2005  Ruralcat

Jornada sobre la protecció de les obtencions vegetals frutals

El proper dia 11 de maig l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries serà l'escenari d'una jornada informativa sobre la protecció de les obtencions vegetals.

Imatge fruites

Les varietats protegides tenen una presència cada vegada més important al mercat. És convenient que les actuacions de cadascun dels sectors implicats, obtentors, vivers i agricultors, es realitzin tenint la millor informació del marc legal que regula els drets lligats a les noves obtencions vegetals. Conscients de l'interès que el tema suscita, l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) del MAPA han organitzat una Jornada informativa sobre la protecció de les obtencions vegetals, amb espai perquè les parts implicades exposin les seves reflexions sobre la matèria. L'acte comença a les 10.15 h amb la participació del Sr. Ricardo López de Haro y Wood, director de l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) del MAPA, que parlarà de "la Protecció de les obtencions vegetals, finalitat, base jurídica i organització internacional". A les 11.10 h, es parlarà de "la situació de la protecció de les noves varietats a la Unió Europea i a Espanya. El marc legal, organització, fonaments de dret més destacables, denominacions varietals, marques comercials i protecció", amb la participació del Sr. Luis Salaices Sánchez , cap de l'Àrea de Registre de Varietats de l'OEVV del MAPA. A les 12.20 h, el Sr. José Pellicer, d'Eurosemillas, parlarà de "l'obtentor en la protecció de les noves varietats, l'efectividat dels drets i de l'organització". A les 12.50 h, es parlarà del "viverista en la protecció de les noves varietats, llicències, relacions amb l'obtentor i l'agricultor", amb la participació del Sr. Juan Orero de Viveros Orero. A les 13.20, amb la participació del Sr. Vicente Monzó Lorente, president de la Sectorial de Fruits de Pinyol de la FECOAV, es parlarà de l'"empresari agrícola en la protecció de les noves varietats, l'adquisició de material de multiplicació protegit i la multiplicació pròpia". A les 16.00 h, el Sr. Carles Folch de la unitat de control de plantes de viver de fruiters del DARP, parlarà de "l'administració de control en la protecció de les noves varietats, les actuacions i els controls". A les 14.30 h, hi haurà una taula rodona i un col·loqui sobre protecció, on el president de la taula serà el Sr. Ricardo López de Haro y Wood i els components d'aquesta els ponents del seminari. Per a més informació podeu adreçar-vos al comitè organitzador:
Sr. Pedro M. Chomé Fuster per la OEVV
pchomefu@mapya.es
Sr. Gerardo Llacer per l'IVIA
gllacer@ivia.es