| 20/04/2005  Ruralcat

Disseny d'una estructura de protecció a la bolcada

La Universitat de Navarra i l'Institut Navarrès de Salut Pública mostren un mètode de concepció d'una estructura que es pugui muntar en tractors agrícoles que no tinguin estructures de protecció contra els riscos de caiguda o bolcada.

Informació relacionada