30 D'ABRIL | 18/04/2005  Ruralcat

Jornada sobre l'aplicació de la Reforma de la PAC 2005-2013 a Sort

El proper dia 30 d'abril Sort serà l'escenari d'una jornada tècnica que té per objectiu donar una visió entenedora i pràctica de com afectarà la reforma de la Política Agrària Comuna.

Imatge del díptic de la jornada

L'any 2006 començarà a aplicar-se una nova Política Agrària Comuna que representa un canvi substancial en relació a la política vigent fins ara, però sense oblidar que el nou model parteix d'uns drets generats en el passat 2000-2002. Una de les novetats més importants d'aquesta reforma és la desconnexió total o parcial dels ajuts respecte a la realització de l'activitat que els va originar. Un altre aspecte important serà la incorporació de criteris relatius a la sostenibilitat de les explotacions, és a dir, el compliment de les bones condicions agràries i mediambientals. L'objectiu de la jornada és donar una visió entenedora i pràctica de com afectarà l'aplicació d'aquesta nova política a les explotacions del Pallars Sobirà, i així, disposar d'una correcta informació que permeti entendre millor el context en el qual ens mourem en els propers anys. L'acte comença a les 12.15 h amb la participació del Sr. Eduard Bes i Jaques, director del Centre de Formació i Estudis Agrorurals del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, i on es parlarà dels Objectius de la Reforma. Condicionalitat, modulació. Règim de Pagament Únic: beneficiaris, drets. Reserva nacional, transmissions. Exemple de càlcul de drets. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Departament d'agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Pallars Sobirà

Pl. de la Constitució, 1
25560 Sort
Tel. 973 620 804
Fax. 973 621 354
apsobira.darp@gencat.net