LEGISLACIÓ RAMADERA | 13/04/2005  Ruralcat

El DOGC publica la Llei de Contractes d'Integració

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 13 d'abril publica la Llei de Contractes d'Integració. El sistema d¿integració és molt comú en la ramaderia catalana, i permet gestionar l¿explotació entre dues parts.

Imatge ovella amb xais

D'una banda, l¿integrador, que proporciona els animals, i d'altra banda, l'integrat, que aporta les instal·lacions i té cura del bestiar. La Llei de Contractes d'Integració vol fer front als reptes de futur amb una ramaderia competitiva i alhora respectuosa amb el medi ambient. Les novetats que incorpora el projecte són aconseguir un equilibri i transparència entre les parts que intervenen en la relació contractual mitjançant la forma escrita del contracte, fins ara voluntària. També inclou la fixació de les obligacions de l'integrador i l'integrat. Pel que fa a la responsabilitat, la llei estableix la responsabilitat solidària entre les parts, excepte quan una de les parts faci una infracció. Altres novetats que incorpora el text legal són l'establiment d'un model homologat de contracte, que cal comunicar, un cop formalitzat, al Registre d'Explotacions Agràries de Catalunya, i la creació de la Junta Arbitral de Contractes d'Integració de Catalunya, per intentar que les parts s'entenguin en les qüestions litigioses relacionades amb la seva aplicació.