OBSERVATORI FORESTAL | 23/10/2019  Ruralcat

Nova base de dades de maquinària de plantes aromàtiques i medicinals

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM.

La superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya s'ha duplicat des de 2016 a 2018

La superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya s'ha duplicat des de 2016 a 2018

D’acord a les dades de l’Observatori Forestal Català, la superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya a 2018 és de 268 hectàrees. Aquesta superfície ha anat creixent els darrers anys, passant de les 132 hectàrees el 2016 a les 268. 

D’altra banda, aquest sector té la característica que es tracta de produccions petites i molt especialitzades. Segons l'estudi del projecte TRUMAP, realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) l'any 2016, la superfície mitjana de les explotacions que cultiven plantes aromàtiques i medicinals (PAM) a Catalunya està al voltant de 1,2 hectàrees i més del 80% elaboren productes finals (infusions, condiments, cosmètics).

Així doncs, en aquest tipus de producció agroalimentària, el cultiu sempre va lligat a la transformació (assecat, processat d'herba seca, destil·lació, elaboració de productes finals) i té unes necessitats específiques en equipaments i maquinàries que no sempre són fàcils de trobar al mercat. Els productors tenen la necessitat de trobar informació de qualitat sobre les característiques tècniques i els proveïdors d'equipaments i maquinària per a poder millorar la competitivitat de la seva empresa i fer front a les innovacions del mercat.

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM.

La base de dades es consultable a través de l’Observatori Forestal Català (OFC) i es pot accedir a través de: http://www.observatoriforestal.cat/maquinaria-pam/.

                                 

Espai web de consulta de maquinària a l’Observatori Forestal Català

Exemple taula de consulta

L’espai està organitzat de forma que permet una cerca per tipus d’equipament (assecadors, destil·ladores, extractors, post-collita, processadores d’herba seca i recol·lectores), acotant per escala (de petita a gran) i el tipus de sistema emprat. Un cop seleccionat es carrega una fitxa amb les dades de contacte de l’empresa i les característiques de l’equipament.

                                   

Mostra de la fitxa detallada que té cada màquina

Per a complementar aquesta informació, en els propers mesos s’organitzaran diferents jornades demostratives de maquinàries adreçades a agricultors i emprenedors que vulguin dedicar-se al cultiu i/o elaboració de productes a base de PAM.

Aquesta base de dades s’emmarca en l’activitat de demostració “Demostració d’innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals”, que pretén il·lustrar, d'una forma didàctica, les novetats en equipaments (assecadors i destil·ladores) i en maquinària de processat (netejadores, sedassos, molins, mescladores, envasadores...) del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM), sobretot adreçat a petites explotacions.

Es tracta d’una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: CTFC

El més llegit

L’Agenda Rural de Catalunya obre la fase de participació amb tallers temàtics del 18 de juny al 2 de juliol

La superfície vitícola es manté estable al 2021 amb un total de 57.250 hectàrees

El DACC obre una nova convocatòria d’ajuts als productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos per la Covid