DÈFICIT PÚBLIC | 03/05/2010  RuralCat

El Govern fusiona quatre societats d'infraestructures agràries

Elena Salgado, vicepresidenta segona i ministra d'Economia, va anunciar el passat divendres que les Societats d'Infraestructures Agràries Seiasa del Nord-est, de l'Altiplà Sur i Seiasa del Sud- est "seran absorbides per Seiasa del Nord, que passarà a denominar-se Societat Estatal d'Infraestructures Agràries".

Salgado i De la Vega 050310 cont

M. T. Fernández de la Vega i E. Salgado varen presentar als mitjans els Plans de Racionalització. Font: Govern d'Espanya.

 

 
En aquest mateix pla i dins de la Societat Estatal de Participacions Industrials, es fusionaran dues filials de Tragsa (Tragsatec, dedicada a tecnologies i serveis agraris, i Tragsega, que se centra en sanitat animal i serveis ramaders). També, de les deu Societats d'Aigües, vuit es fusionen en tres.
 
En el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) s'han suprimit les cinc Direccions Generals de les Confederacions Hidrogràfiques del Cantàbric, les del Miño-Sil, Segura, Guadalquivir i Canals de Taibilla.
 
D'altra banda, en el Ministeri de Ciència i Innovació desapareixerà la Direcció General de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i la Direcció General de l'Institut Nacional i Tecnologia Agrària i Alimentària, i en Treball i Immigració s'eliminarà la Direcció General de l'Institut Social de la Marina.
 

Pla de racionalització del sector públic empresarial

Segons el Pla de racionalització del sector públic empresarial aprovat pel Consell de Ministres, hi haurà una reducció de més del 27% per al nombre de societats públiques. En concret, abans que acabi l'any, desapareixeran 14 societats mercantils i se'n fusionaran 24, i també es suprimiran la majoria de les fundacions.
 
D'altra banda, s'eliminaran 32 alts càrrecs del Govern: vuit directors generals, un secretari general i 14 organismes autònoms amb rang de director general. El retall dels alts càrrecs es durà a terme en les properes setmanes i s'emprendrà durant els tres mesos vinents, i no afectarà ni el Ministeri d'Afers Estrangers ni el conjunt de les Secretaries d'Estat fins que no acabi el semestre de la Presidència Espanyola de la Unió Europea.
 
Quant a la reorganització i racionalització del sector públic, amb les seves empreses i fundacions, conclourà abans que acabi l'any, segons va explicar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
 
S'estima que aquestes mesures representaran un estalvi de prop de 16 milions d'euros anuals, i que contribuiran a complir amb el compromís del govern de reduir un 4% els costos laborals de l'administració i del sector públic.