26, 27 I 28 D'ABRIL | 10/04/2005  Ruralcat

Jornades informatives sobre la normativa d'higiene i la traçabilitat dels pinsos

Aquestes jornades, organitzades conjuntament pel DARP i l¿Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC), tenen per objectiu donar a conèixer els continguts i requisits d¿implantació d¿aquests reglaments europeus i facilitar l¿adaptació a les fàbriques de pinsos catalanes.

Imatge del díptic de la jornada

La publicació dels Reglaments europeus d¿Higiene i Traçabilitat dels pinsos, obliga el sector de l¿alimentació animal a dur a terme un procés d¿actualització per incorporar els principals requisits establerts en aquestes disposicions a la seva operativa diària. També obliga a adaptar la documentació per l¿adequat compliment de la normativa a les fàbriques de pinsos i aconseguir així el més elevat nivell de seguretat dels productes. El format de les sessions i les diferents edicions previstes acosten la informació al territori i permeten als assistents l¿exposició d¿opinions, comentaris o dificultats en l¿aplicació de les normes. La intenció d'aquestes sessions és que siguin del màxim interès i profit pel sector productor d¿aliments per a animals. Posteriorment hi ha prevista la celebració de diferents cursos de formació per a aprofundir en la implantació de l¿Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). Els actes comencen a les 11.15h, quan es parlarà de l'aplicació dels reglaments d'higiene i traçabilitat, així com de les obligacions del fabricant de pinsos, amb la col·laboració del Servei de Producció Ramadera del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. A les 12.15h, amb la participació de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC), es parlarà dels aspectes claus de la nova normativa europea a les fàbriques de pinsos catalanes: orientacions sectorials. Aquesta jornada es realitzarà el dia 26 a la Sala B de Foment de Treball, a Barcelona, el dia 27 a la Sala Municipal d'exposicions l'Estació, a Cassà de la Selva, i el dia 28 a la Biblioteca de la Casa de Cultura, a les Borges Blanques. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Servei de Producció Ramadera

Gran Vía de les Corts Catalanes 612
08007 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
produccio.ramadera@gencat.net

Associació Catalana de Fabricants de Pinsos
Via Layetana 36, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 30 81
Fax. 93 315 28 51
asfac@asfac.org
http://www.asfac.org