FORMACIÓ AGRÀRIA | 30/03/2005  Ruralcat

S¿impulsa el desenvolupament d¿un Pla de Formació per als Professionals Agraris

En el decurs de la reunió de la Taula de Foment i Modernització Agraria, presidida pel director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig, es va acordar per unanimitat amb el sector impulsar el desenvolupament d¿un Pla de Formació per als Professionals Agraris.

Reunió de la Taula de Foment i Modernització Agraria

Font: DARP

Aquest pla tindrà tres objectius prioritaris: en primer lloc, elaborar un pla de necessitats de formació del sector; posteriorment, desenvolupar un marc de mesures de recursos i, finalment, establir les prioritats bàsiques del sector per tal d¿adaptar-lo a la societat actual. Fruit del consens aconseguit, es va crear una comissió técnica que serà l¿encarregada de coordinar i gestionar el desenvolupament d¿aquest pla de formació. Així mateix, es va anunciar la implicació d¿altres departaments de la Generalitat en la redacció d¿aquest pla, com ara el Departament d¿Ensenyament o el d¿Indústria i Treball. També es va celebrar la Taula Sectorial Agraria de la Llet. En el transcurs de la reunió es va informar de les novetats en la gestió de la taxa i les quotes làcties i es va posar sobre la taula el Pla de Reestructuració que es vol impulsar des del MAPA respecte aquest sector. En aquest sentit, des del DARP es va demanar a les organitzacions agràries que aportessin les seves propostes per tal de buscar una postura unitària des de Catalunya. Quant el preu de la llet, el DARP va oferir la màxima col·laboració tant als sindicats agraris com als representats de la indústria làctia per tal d¿arribar a un acord entre ambdues parts. En aquest sentit, es va decidir que el dilluns, dia 4 d¿abril, es farà una nova reunió de la Taula sectorial per tal d¿analitzar amb més profunditat aquest tema.