15 D'ABRIL | 29/03/2005  Ruralcat

Jornada de camp sobre l'escarda mecànica

El proper 15 d'abril la Conca de Barberà serà l'escenari d'una jornada on es parlarà de l'evolució del treball mecànic de les vinyes. L'acte es celebrarà a la finca demostració de Pira de la Conca de Barberà.

imatge díptic de la jornada

En els darrers quaranta anys, el treball mecànic de les vinyes ha sofert una evolució extraordinària. L¿ús generalitzat del tractor en la dècada dels seixanta va comportar una gran facilitat i millora del treball del centre de les passades de les vinyes. El treball dels lloms o cavallons, que es va fer durant uns anys de forma manual, va ser substituït pels tractats amb herbicides o a conrear-se mecànicament amb arreus o cavadores mecàniques de diferents tipus, anomenats interceps. Des de la seva difusió, als inicis de la dècada dels setanta, els interceps han evolucionat i han aconseguit un elevat nivell en el rendiment i la perfecció de treball. La producció vitícola tendeix a la reducció de l¿ús de productes fitosanitaris, tal i com marca la Directiva 91/414/CEE, i el creixent interès pels models de "viticultura ecològica" i "vicultura de producció integrada" comporten la reducció o limitació de l¿ús de desherbants i un major interès pel treball mecànic dels lloms o cavallons. Les variacions en el sistema de conducció dels ceps, l¿aparició d¿arreus fàcilment adaptables a diferents marcs de plantació ¿cultivadors i corrons extensibles¿ i les innovacions tecnològiques introduïdes en els interceps han contribuït que aquests estiguin actualment en una fase de renovació i d¿expansió notable. Mitjançant una demostració en condicions reals de treball, el Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca donarà a conèixer les possibilitats de conreu mecanitzat de les vinyes a la Conca de Barberà. L'acte comença a les 10.15h, amb la participació del Sr. Agustí Villarroya, responsable d'Assessorament Vitícola del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de la Sra. Sara Batalla, tècnica de l'ADV de Viticultors de la Conca de Barberà, que ens faran una Demostració de cavadores interceps. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Unitat d'Assessorament Vitícola

C/Amàlia Solè, 29
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 02 11
avillarroya@gencat.net

Oficina Comarcal de la Conca de Barberà
Muralla Sant Jordi, 35
43400 Montblanc
Tel.977 860 294
acbarbera.darp@gencat.net

Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 250 412
anton.ballve@gencat.net