INFORME DIVULGATIU | 21/03/2005  Ruralcat

Impacte econòmic del Segarra ¿ Garrigues, realització d'un projecte històric

Jordi Peix i Massip, assessor del conseller d'Agricultura, ha elaborat un informe en què analitza les repercussions econòmiques que una gran infraestructura com el canal Segarra - Garrigues pot tenir en la seva zona d'influència.

Imatge del Pla hidràulic de Catalunya

Font: DARP

El canal Segarra ¿ Garrigues és la infraestructura de regadiu més important que el Govern de la Generalitat de Catalunya està duent a terme actualment i ha de servir per transformar 70.150 hectàrees de secà en terres de regadiu. En el seu treball, Jordi Peix fa una aproximació a l'impacte econòmic que una infraestructura d'aquest tipus pot tenir en el seu entorn. Així, incideix en el canvi empresarial a la zona, en el sorgiment d'una nova cultura de l'aigua, el canvi en l'estructura de la població rural i en la redistribució de la riquesa rústica. Segons l'autor, el reg és la innovació necessària que afavoreix el canvi i apunta cinc grans avantatges: la concentració parcel·lària, la millora d'estructures productives, la incorporació de joves al món rural, la introducció d'innovacions i l'impuls al desenvolupament rural. En la seva exposició, Jordi Peix no deixa de banda l'impacte que els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i la seva recent reforma tenen en alguns conreus de la zona.