ACORDS INTERNACIONALS | 17/03/2005  Ruralcat

Europa i Rússia utilitzaran un model únic de certificats fitosanitaris

La Unió Europea i la Federació Russa han acordat l'establiment del Certificat Fitosanitari Únic, que regirà les exportacions de productes vegetals dels 25 països de la UE cap a la Federació Russa.

Verdures al supermercat.

L'acord entra en vigor l'1 de juliol de 2005, substituint al model actual que té cada país, i pretén evitar possibles manipulacions en els documents. Per a la realització material del Certificat Fitosanitari s'ha establert un període transitori de tres mesos. Durant aquest temps cada país procedirà a la realització del Certificat d'acord amb el protocol aprovat i complint certes mesures de seguretat entre les quals destaca la utilització de marques d'aigua (watermark), una per cada país que dificulti el seu ús fraudulent. Aquesta mesura evitarà el compliment de l'advertiment dels responsables fitosanitaris de la Federació Russa. L'advertiment prohibia les importacions de tots els productes vegetals procedents dels 25 països de la Unió Europea, si abans de l'1 d'abril no s'aconseguia l'acord. Aquest acord és molt similar a l'aconseguit en la implantació del Certificat Veterinari Únic de l'exportació d'animals vius.