14 D'ABRIL- 7 DE JULIOL | 15/03/2005  Ruralcat

Curs d'especialització sobre programació de regs

De l'abril al juliol de 2005 tindrà lloc el curs d'especialització sobre programació de reg que organitzen IRTA, LAB-FERRER, el Departament de Medi Ambient i Ciències del sòl de la Universitat de Lleida i SOLFRANC.

Aspersor de reg

L¿augment de la competència per un recurs escàs com és l¿aigua entre els diferents sectors de la demanda fa que es busquin solucions tecnològiques per racionalitzar el seu ús. La programació de regs és una de les opcions tècniques disponibles per millorar la productivitat de l¿aigua i fer un ús raonable en el sector de l¿agricultura que en alguns indrets, com per exemple a les Terres de Lleida, és el principal consumidor. Les inversions en nous regadius i de modernització són molt elevades. Per aquest motiu cal que les decisions es prenguin amb els millors criteris possibles. Les principals dificultats van des del moment de dissenyar el sistema més adequat (sectorització, elecció de components,..), fins la presa de decisions de com programar el reg d¿acord amb els objectius productius i els condicionants de l¿explotació. Cada cop hi ha més mitjans disponibles per fer-ho millor però hi ha una dificultat real de com gestionar tota aquesta informació (sòls, dades meteorològiques, sensors,¿..). Per aquest motiu s¿organitzen aquests cursos estructurats en quatre mòduls que han de permetre resoldre problemes molt concrets de la gestió del reg. Els cursos tindran un caire molt aplicat, el que ha de permetre donar solucions i oferir eines (fulls de càlcul, recursos web, sensors) i mitjans d¿ús pràctic juntament amb les visites a finques i els estudis de casos reals. Els destinataris del curs són tres col·lectius:
  • Tècnics i gestors d¿explotació agrària
  • Tècnics de cooperativa/ADV i tècnics d¿empreses de regs
  • Consultors
El curs s'organitza en quatre mòduls:
  1. Programació de regs bàsica. 14 i 15 d'abril
  2. Disseny i Avaluació de sistema de reg. 20 i 21 d'abril
  3. Programació de regs avançada. 18 i 19 de maig
  4. Programació de regs i viticultura a Austràlia. 7 de juliol
La matrícula del curs és de 105 euros per mòdul, per tant, el preu de tots quatre mòduls és de 315 euros. El preu no inclou el dinar i el número màxim d'assistents per mòdul és de 25 persones. Per a més informació o per formalitzar la vostra inscripció podeu adreçar-vos a:
Secretaria del curs
Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl
ETSEA-Universitat de Lleida
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel.+34 973 702672
Fax.+34 973 702613
http://www.udl.es
Sra. Clara Llena Farrés
cllena@macs.udl.es

Informació relacionada