RECERCA HORTICULTURA ORNAMENTAL | 14/03/2005  Ruralcat

L'IRTA engega un projecte de recerca amb la Universitat de Califòrnia

En el marc de les relacions que l'IRTA manté amb la Universitat de Califòrnia s'ha engegat un projecte de recerca en el sector agrari, liderat pel departament de Tecnologia Hortícola de l'IRTA, sobre l'adaptació de plantes gramínies natives del Mediterrani i de Califòrnia per a la seva utilització en jardineria i restauració del paisatge en àrees amb poques disponibilitats d'aigua.

Josep Tarragó, director de l'IRTA

Josep Tarragó, director de l'IRTA. Font: DARP

La fundació Elvenia J. Slosson per l'Horticultura Ornamental de Califòrnia ha concedit el projecte de recerca "Gramínies perennes: Adaptacions a la sequera i a la disponibilitat d'aigua en el sol per reg". Aquest projecte està encapçalat pel Departament de Tecnologia Hortícola de l'IRTA, l'Environmental Horticulture Department i Arboretum, ambdós de la Universitat de Califòrnia - Davis. Les gramínies natives de Califòrnia i les procedents d'àrees seques del Mediterrani tenen un enorme ús potencial en jardineria i restauració del paisatge amb un baix consum d'aigua, la qual cosa comporta un major i millor coneixement de les seves respostes en front a les condicions ambientals. El projecte es desenvoluparà durant el 2005 i el 2006 paral·lelament a Davis i Cabrils. A més, s'estudiaran a través d'assajos de camp i hivernacle les respostes ecofisiològiques de gramínies perennes a diferents disponibilitats d'aigua en l'espai i el temps, fent un èmfasi molt especial a la competència inter i intraespecífica a nivell de les arrels. Aquest acord és una continuació del projecte Fulbright "Optimització de l'ús de l'aigua en restauracions del paisatge i xerojardineria en condicions de clima mediterrani", desenvolupat pels mateixos grups i permet projectar l'activitat comú en àmbits relacionats amb medi ambient i estalvi d'aigua.