TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 09/03/2005  Ruralcat

El DARP participarà a la segona reunió del Comitè Institucional del PORTA

El director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP, Salvador Puig, i el director de l¿IRTA, Josep Tarragó, assisteixen a la presentació del projecte PORTA i a la segona reunió del seu Comitè Institucional.

El conseller Siurana, Josep Tarragó i Salvador Puig

Font: DARP. El conseller Siurana, Josep Tarragó i Salvador Puig

El projecte Interreg III PORTA (Pol de Recerca i Transferència de Tecnologia Agroalimentària) té com a objectiu la creació d¿un Pol franco-català de serveis de transferència tecnològica i gestió de la innovació adreçat als productors i empreses privades del sector agrari, agroalimentari i agroindustrial. El Pol implementa els seus serveis sobre la base dels coneixements científico-tècnics obtinguts per cadascun dels socis participants amb l¿objectiu de donar una resposta integrada a les necessitats de la regió transpirenaica en matèria de tecnologia i innovació. Tanmateix, es preveu completar les competències del Pol amb una futura creació d¿una xarxa d¿estacions experimentals a nivell transfronterer, així com d¿altres vinculacions internacionals que permetin la consolidació d¿aquest projecte com a model de cooperació i desenvolupament interregional en l¿àmbit de la innovació agroalimentària. Per assolir aquests objectius, el 2003 es va crear un Comitè Institucional. Aquest Comitè es va reunir per primera vegada el 26 de setembre de 2003 a Lleida durant la celebració de la Fira Agrària de Sant Miquel.