17 de MARÇ | 09/03/2005  Ruralcat

La traçabilitat: necessitat o imposició

El proper 17 de març les comarques de Girona seran l¿escenari d¿una jornada on es parlarà de com afectarà la traçabilitat a les explotacions i a les empreses agroalimentàries de la zona. L¿acte es celebrarà al Bell-lloc del Pla.

Imatge díptic de la jornada

L¿obligatorietat de mantenir sistemes de traçabilitat a partir de gener de 2005 es deriva del Reglament 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, i afecta des del nivell de les explotacions agropecuàries fins al consumidor final. Aquesta normativa es troba en diferents nivells de desenvolupament per als diversos subsectors de producció animal i producció vegetal. Tot i que a primer cop d¿ull la traçabilitat pot presentar-se com un procés aparentment fàcil de comprendre i aplicar, requereix un esforç de registre i gestió de dades notable. Cal identificar cada lot dels productes, registrar el seu pas per les successives baules de la cadena productiva i les operacions que s¿hi realitzen i emmagatzemar i lliurar aquesta informació al següent participant de la cadena per donar continuïtat al procés fins arribar al consumidor final. Els actes comencen a les 20.15h, amb la participació del Sr. Alfons Vilarrasa i Cagigós, Veterinari i Responsable de Seguretat Alimentària del DARP, que explicarà les implicacions legals de Directives, Decrets i Reglaments. A les 20.35h, el Director d¿AENOR a Catalunya, el Sr. Àngel Sánchez Robles, parlarà de la certificació. A les 20.55h i amb la participació del Sr. Josep Moré Torras, Vocal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona, es parlarà de la traçabilitat en ramaderia (animals, medicaments, pinsos...) La jornada continuarà amb la xerrada La traçabilitat en produccions vegetals, a les 21.15h a càrrec del Sr. Jordi Ariño Armengol, Enginyer Agrònom i Director General de la Federació d¿Agrupacions de Defensa Sanitària SELMAR. I per finalitzar la jornada, a les 21.30h, hi haurà un col·loqui on el moderador serà l¿Eudald Morera i Salip de la Agrupació d¿Antics Alumnes de Bell-lloc, Tècnic agràri i Representant de les empreses de llavors i fitosanitaris. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Agrupació d'Antics Alumnes de Bell-lloc del pla
c/Pau Birol s/n
17005 Girona
Tel.972 23 21 11
Fax 972 23 00 23
agrupacio.antics.alumnes@bell-lloc.org

Informació relacionada