VALORACIÓ PAC | 03/03/2005  Ruralcat

El 66% de la UE està a favor de l'evolució de la PAC

Segons un estudi de l'Eurobaròmetre, un 66% dels enquestats en la UE estan a favor de l'evolució de la Política Agrícola Comunitària (PAC), mentre que a Espanya es limita al 56%.

Cultius.

El sondeig es va realitzar, a petició de la Comissió Europea (CE), entre 25.000 persones dels 25 països de la UE a finals del 2004. L'enquesta revela que un 29% dels europeus reconeixen la importància de la informació sobre l'origen geogràfic dels aliments. Un 57% dels europeus creuen que la PAC està assegurant actualment que els productes són segurs, igual que un 50% dels espanyols. A la UE, un 55% considera que aquesta política està servint per a la protecció del medi ambient, mentre que a Espanya, aquest percentatge es redueix al 42%. Dinamarca (55%), Àustria (55%), Grècia (54%), Itàlia (54%) i Portugal (52%) són els països on hi ha menys enquestats que pensen que els canvis de la política agrícola són bons. En canvi, a Polònia (77%), Luxemburg (76%), Regne Unit (73%), Bèlgica (71%), Holanda (71%) i Alemanya (71%) hi ha hagut més respostes a favor. Espanya (18%) és un dels països que dóna menys importància al fet que la PAC asseguri que els productes agrícoles són sans, juntament amb Estònia (16%) i Eslovàquia (16%). Malgrat això, la satisfacció dels ciutadans espanyols amb l'evolució de la PAC ha augmentat en 2 punts, en relació a la darrera enquesta. Dintre dels objectius que ha de complir aquesta política, els espanyols donen prioritat a mantenir els ingressos dels agricultors (40%), per sobre de la mitjana de la UE (36%). Tanmateix, Espanya és també un dels estats de la UE on el respecte al medi ambient és menys prioritari dintre de la política agrícola (28%), mentre que la mitjana de la UE és el 28% i Dinamarca és el país on aquesta preocupació és major (48%).