DADES VENDES | 02/03/2005  Ruralcat

Les vendes de cava a Espanya van créixer un 2,34% el 2004

Segons les xifres que ha aportat Gustavo García Guillamet, president del Consell Regulador del Cava, les vendes de cava a Espanya van créixer un 2,34% el 2004, superant els cent milions d'ampolles.

Ampolla de cava. Font: Web del Consell Regulador del Cava

Ampolla de cava. Font: Web del Consell Regulador del Cava

Les vendes de cellers de cava de fora de Catalunya han augmentat molt més, un 8,9%. Aquests cellers, però, només elaboren un milió d'ampolles. Això suposa tot just l'1% del mercat total de cava. En conjunt, la zona centre i de Madrid han copat el 18% de les vendes del mercat interior de cava en 2004, el mateix percentatge que l'any anterior. Durant el 2004 es van vendre més de 221 milions de caixes de cava, de les quals 100,1 milions de caixes, el 45% van correspondre al mercat espanyol, segons les dades aportades pel consell Regulador. La resta, 121,2 milions de caixes, un 55%, van correspondre a l'exportació, que va créixer un 3,8% respecte a l'any anterior Així doncs, el conjunt de vendes de cava va créixer un 3,14% tenint en compte el mercat interior i el mercat exterior. En el cas de les vendes al mercat espanyol, cal destacar que l'any 2003 les vendes havien crescut només un 1,2% i en 2002 l'augment havia estat del 0,7%. En termes comparatius, l'any 2004 ha resultat molt bo per al sector. Gustavo García Guillamet va reconèixer que durant els dos últims mesos va haver una caiguda de les vendes de més del 1%, relacionada amb el boicot al cava català. Aquesta dada, però, no s'ha reflectit en l'acumulat de l'any perquè fins l'octubre el negoci havia crescut un 6,44%.

Informació relacionada