PROJECTES DEMOSTRATIUS | 21/11/2019  Ruralcat

Guia de plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues

L’objectiu de la publicació és dotar el sector productiu d’una eina que li permeti incrementar la sostenibilitat ambiental tot mantenint la viabilitat econòmica.

L'existència de depredadors i parasitoides pot comportar menys necessitat de tractaments fitosanitaris

L'existència de depredadors i parasitoides pot comportar menys necessitat de tractaments fitosanitaris

La investigadora del Programa de Fructicultura de l’IRTA, Georgina Alins, juntament amb altres investigadors, han elaborat la “Guia de plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues”.

La publicació té la voluntat de dotar el sector productiu d’una eina que li permeti incrementar la sostenibilitat ambiental tot mantenint la viabilitat econòmica, perquè l’existència de depredadors i parasitoides pot comportar menys necessitat de tractaments fitosanitaris.

La guia fa una descripció de les plantes presents a la Plana de Lleida que afavoreixen la presència d’enemics naturals de les plagues així com llistats d’espècies vegetals per afavorir determinats grups d’enemics naturals.

Aquesta guia forma part de l’activitat de demostració “Itinerari tècnic per a la promoció de la fauna auxiliar mitjançant infraestructures ecològiques (ITENECO) finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020. Aquest projecte es proposa és la realització d’un itinerari demostratiu que condueixi a l’increment de la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles a través de la promoció de la fauna auxiliar en camps de conreu.

Font: IRTA