ESTUDIS TRAÇABILITAT | 28/02/2005  Ruralcat

El 99% de les empreses espanyoles coneix les obligacions en traçabilitat

Un estudi realitzat per l'Associació Europea per a la Identificació Segura (Idtrack) reflecteix la situació actual de les empreses quant a traçabilitat i el seu coneixement i preparació per la normativa europea.

Codi de barres.

Dels resultats obtinguts es destaca que el 98% de les empreses espanyoles ja han implantat un sistema de traçabilitat. Malgrat això, els sistemes d'intercanvi d'informació continuen fent-se d'una manera molt manual, ja que el 61,6% de les empreses segueixen utilitzant etiquetes identificatives només llegibles per humans. En relació al compliment de la normativa, el 86,9% diuen estar bastant o totalment preparades per a complir la legislació europea de traçabilitat. No obstant, el 70% consideren que la legislació no és suficientment clara. Un dels canvis més significatius pel que fa a l'estudi de l'any passat s'ha produït en els nivells de coneixement del reglament sobre traçabilitat. En aquesta última edició el 99% de les companyies assegurava conèixer-lo, enfront del 58,8% de l'enquesta de l'any 2004. El 85,7% de les empreses considera que era necessària una normativa d'aquestes característiques per raons de seguretat alimentària. Malgrat això, en l'actualitat només una de cada quatre empreses es basa en les pautes oficials per aplicar la traçabilitat. El consumidor final torna a ser el gran beneficiat de l'obligatorietat de la traçabilitat, segons el 87,6% de les empreses, i el menys beneficiat és el productor. El 71% de les empreses asseguren que la traçabilitat serà útil per promoure la qualitat fins al consumidor final. El 91,8% consideren que la traçabilitat es tracta d'una preocupació fonamental per la seva empresa. Són les empreses de distribució les quals estan menys conscienciades amb el 82,6%. L'estudi també ha posat en evidència una sèrie de mancances, com el fet que només quatre de cada deu empreses podrien respondre a una crisi en menys de 4 hores. La implicació del departament d'informàtica en l'establiment de sistemes de traçabilitat ha passat del 3,7% al 22%. El codi de barres també ha guanyat pes en la identificació d'ingredients, fins al 52,2%. Les etiquetes llegibles només per humans segueixen dominant, amb un 61,6%. Hi ha poca confiança en els sistemes d'intercanvi d'informació automatitzada entre els seus proveïdors i els seus sistemes, ja que només el 44,7% creuen que són compatibles.