ENTREVISTA AMB JOSEP MARIA ROFES | 27/02/2005  Ruralcat

¿Hem d¿estar preparats per afrontar ben aviat la signatura electrònica de visat¿

Josep Maria Rofes (Vila-seca, 25 de gener de 1966) va ser escollit degà del Col·legi Oficial d¿Enginyers Agrònoms de Catalunya el 18 de desembre passat. El seu gran objectiu en els propers quatre anys és donar un nou impuls i dotar d¿un altre estil a una entitat que, enguany, celebrarà el 150è aniversari de la titulació.

Josep Maria Rofes, degà del Col·legi Oficial d¿Enginyers Agrònoms de Catalunya

Josep Maria Rofes, degà del Col·legi d¿Enginyers Agrònoms de Catalunya. Foto: Bernadette Farriol

Amb la seva recent presa de possessió del càrrec de degà, es pot dir que ha començat una nova etapa al Col·legi d¿Enginyers Agrònoms de Catalunya? Si voleu podeu dir-ho així. Es tracta d¿un relleu generacional en la gestió del col·legi. Amb degà nou i una Junta de Govern renovada intentarem imprimir un estil propi guiats això sí, per un pla director que garanteixi totes les línies de treball per tal que siguin el màxim d¿eficients i cobreixin veritablement les necessitats dels nostres col·legiats. Quins són, al seu parer i molt breument, els grans reptes de futur per als enginyers agrònoms? A més a més de les competències que desenvolupem tradicionalment en els sectors agroalimentari, agrari i ramader, el gran repte de futur dels enginyers agrònoms en aquest segle XXI, sense cap mena de dubte, serà la consolidació davant de la societat i la nostra administració com els veritables enginyers del medi ambient, de la qualitat alimentària i del desenvolupament rural.

¿Un de cada dos titulats que surt de l¿Escola d¿Enginyeria Agrària de Lleida no es col·legia. Cal capgirar aquesta tendència¿

Al seu programa proposava potenciar el fet de col·legiar-se i donar un tractament especial als estudiants dels darrers cursos. Vol, per tant, augmentar la base social del Col·legi? Un de cada dos titulats que surt de l¿Escola d¿Enginyeria Agrària de Lleida no es col·legia. En conseqüència, amb aquesta proporció la nostra base social és molt baixa i per aquest motiu cal capgirar aquesta tendència per tal de col·locar-nos en un dels primers vagons de les enginyeries actuals a Catalunya. Hem de ser més, per ser més influents en les relacions amb les administracions i amb la societat catalana. Quines relacions manté el Col·legi amb l¿Escola d¿Agrònoms de Lleida? Bàsicament, les relacions entre el nostre Col·legi i l¿ETSEAL giren al voltant de la qualitat dels plans d¿estudi que en els darrers anys han estat molt modificats. L¿objectiu és col·laborar amb l¿escola per garantir en tot moment que els recents titulats surtin ben preparats per afrontar un mercat laboral molt i molt competitiu. Vostè sembla ser un gran defensor de la introducció de les noves tecnologies en la professió. No em considero un gran defensor de les noves tecnologies, ja que l¿aplicació d¿aquestes també ens comporten aspectes negatius. Tot i així, hi crec moltíssim i sóc molt optimista en què aquestes noves eines de transmissió de la informació ens faciliten el poder establir nous vincles d¿interacció entre els col·legiats i el propi Col·legi que permetin aconseguir millors oportunitats professionals. Durant la seva campanya va apuntar com un dels seus grans objectius establir la signatura electrònica de visat. Ja com a degà, ho manté? Sense cap mena de dubte, és un dels principals objectius de la nova Junta de Govern. Quan ben aviat l¿administració ens digui que no vol més paper, hem d¿estar preparats per afrontar aquest nou canvi de comunicació amb l¿administració, pel que fa a la tramitació de projectes, expedients, sol·licituds, etc. Per tractar-se d¿un procés que suposa un canvi d¿hàbit, aquest pot arribar a ser traumàtic si no es preveu amb suficient antelació i alhora preparar un programa d¿adaptació progressiva.

¿Tenim previst organitzar un acte singular en cadascuna de les quatre demarcacions per celebrar el 150è aniversari de la nostra titulació¿

Aquest any es compleix el 150è aniversari de la creació de la titulació d¿enginyer agrònom. El col·legi té previst fer-ne alguna celebració especial? Doncs sí. Hem constituït una comissió especial per aquest 150è aniversari de la nostra titulació. Tenim previst organitzar un acte singular en cadascuna de les quatre demarcacions. El que ara mateix us puc avançar és que treballem en quatre grans eixos: cohesió interna dels col·legiats, actes amb l¿administració, actes amb el món universitari i actes adreçats a la societat civil en general. En primer lloc volem organitzar una jornada lúdica i festiva pels membres del nostre col·lectiu i les seves famílies a Tarragona. Després estem treballant per concretar el lliurament d¿un doctorat Honoris causa amb la Universitat de Lleida i per organitzar un acte conjunt amb el Parlament a Barcelona.