ARTICLE D¿INVESTIGACIÓ | 15/02/2005  Ruralcat

Alternatives de l¿ARS al bromur de metil

El bromur de metil era, fins no fa gaire, la substància més utilitzada en agricultura intesiva, per controlar insectes, nematodes, bacteris, males herbes i, en general, per desinfectar sòls. La CE presentà el 1998 una proposta en què preveia suprimir aquesta materia activa a principi d¿enguany.

Maduixes

Font: ARS-USDA

D¿aquí sorgeix la necessitat de dedicar esforços a la investigació d¿alternatives eficaces i respetuoses amb el medi ambient i, molt important, econòmicament viables. El següent article, del l¿ARS (Agricultural Research Service), proposa una alternativa consistent en un plàstic especial per cobrir els cultius i impedir la fuita del pesticida cap a l¿atmosfera.

Alternatives al bromur de metil

Per Jim Core Un nou tipus de plàstic per cobrir els cultius, que ajuda a aturar la fuita a l¿atmòsfera dels pesticides químics del sòl, podria servir com a alternativa temporal als pagesos per fer front a la prohibició d¿utlitzar el bromur de metil, segons els científics de l¿ARS. Els experts de l¿ARS a Gainesville (Florida) estan estudiant una cobertura plastificada per col·locar-la sospesa sobre els vegetals i les maduixeres en creixement. Així, els pesticides aplicats al sòl queden atrapats sota el plàstic i sota la superfície del sòl. Un tipus de cobertura plastificada, que s¿ha anomentat Capa Pràcticament Impermeable (CPI), conté una capa central de gas impermeable dissenyada per reprimir el pesticida i evitar que fugi cap a l¿atmosfera. L¿ARS estudia alternatives, respectuoses amb el mediambient, al bromur de metil, com a pesticida per desinfectar sòls i protegir els cultius. La CPI per ella mateixa no pretén substituir el bromur de metil, segons els investigadors, però permet als agricultors utilitzar nivells més baixos de pesticides més amics del mediambient que el bromur de metil. Hartwell Allen, edafòleg de l¿ARS, i col·laboradors de la Universitat de Florida van mostrar que la CPI reté desinfectors de sòl alternatius en concentracions majors i durant més temps que les típiques capes de polietilè utilitzades actualment en produccions de vegetals i maduixes. Una alternativa que els investigadors han experimentat és l¿1,3-diclorpropè. Allen i Joseph Vu, fisiòleg de l¿ARS, i els investigadors de la Universitat, John Thomas, Li-Tse Ou i Donald Dickson, han dut a terme varis assajos de camp a sòls arenosos de Gainesville per comparar les CPI i les capes de polietilè. Van descobrir que la CPI reté més les matèries actives dels pesticides i durant més temps, permetent una difusió més uniforme de l¿1-3-D i menys emissions del pesticida. Promoure el desenvolupament de la tecnologia CPI és necessari, al cap i a la fi, per millorar la rapidesa i fiabilitat alhora d¿aplicar-la. És just que el bromur de metil es deixi d¿utilitzar a les nacions desenvolupades, perquè és prou sabut que fa minvar la capa d¿ozó.