SANITAT VEGETAL | 24/12/2019  Ruralcat

Entra en vigor el nou model de passaport fitosanitari

Una de les novetats dels nous reglaments europeus aprovats és que estableixen un nou format de passaport fitosanitari, el qual haurà d’acompanyar tots els vegetals destinats a la plantació.

Aquests reglaments imposen mesures més estrictes de protecció contra la introducció i la difusió de plagues de quarantena

Aquests reglaments imposen mesures més estrictes de protecció contra la introducció i la difusió de plagues de quarantena

El passat 14 de desembre va entrar en vigor el Reglament UE 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, el Reglament UE 2019/2072, on se n’estableixen les condicions uniformes, i el Reglament UE 2017/2313, que estableix les especificacions del format de passaport fitosanitari per als trasllats en el territori de la Unió Europea. Aquests reglaments imposen mesures més estrictes de protecció contra la introducció i la difusió en el territori de la UE de plagues de quarantena.

Una de les novetats d’aquests Reglaments és que estableixen un nou format de passaport fitosanitari, el qual haurà d’acompanyar tots els vegetals destinats a la plantació, així com a determinades llavors, vegetals, productes vegetals i altres objectes que ho requereixin.

No s’exigirà el passaport fitosanitari per al trasllat de vegetals, productes vegetals o altres objectes subministrats directament a l’usuari final, inclosos els jardiners domèstics.

El nou passaport fitosanitari té un format comú a tota la Unió Europea, i es pot expedir en format electrònic sempre que inclogui tots els elements que marca la normativa.

Com a novetat, el nou passaport fitosanitari ha de contenir la bandera de la UE (en color o blanc i negre) i la indicació “Plant passaport”. La informació ha de figurar dins d’un rectangle o quadrat clarament separat d’altres informacions. Per a més informació sobre les especificacions del format podeu consultar el  Reglament UE 2017/2313.

PASSAPORT FITOSANITARI

PASSAPORT FITOSANITARI DE ZONA PROTEGIDA

PASSAPORT FITOSANITARI / PLANT PASSPORT

 

 

A. Denominació botànica (P. ex.  Prunus avium)

B. Núm. Registre proveïdor (P. ex. ES-09170000)

C. Codi de traçabilitat (P. ex. 0000 o codi barres 

D.   - Nom país tercer de procedència.(P. ex. Egipte o codi (dues lletres)

  o   - Codi de l’Estat membre d’origen

PASSAPORT FITOSANITARI - ZP* / PLANT PASSPORT - PZ*

* Codi EPPO o nom científic de la plaga de zona protegida (P.ex. ERWIAM, o bé Erwinia amylovora)

 

A. Denominació botànica (P. ex.  Malus domestica)

B. Núm. Registre proveïdor (P. ex. ES-09170000)

C. Codi de traçabilitat (P. ex. 0000 o codi barres 

D.  - Nom país tercer de procedència.(P. ex. Egipte o codi país (dues lletres)

  o - Codi de l’Estat membre d’origen i núm. Registre Proveïdor cas de passaport de substitució

 

 

El passaport fitosanitari s’ha de col·locar a la unitat comercial dels vegetals, productes vegetals i altres objectes, i si aquests es transporten en un embalatge, paquet o envàs, es col·locarà en l'embalatge, paquet o envàs. Els passaports no podran anar exposats únicament sobre els albarans.

En materials certificats, el passaport fitosanitari s’inclourà en l’etiqueta de certificació

A la pàgina web del DARP sobre el passaport fitosanitari, podeu trobar la normativa i preguntes freqüents al respecte.

Font: Oficina de Sanitat Vegetal