POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 25/12/2004  Ruralcat

Deu Estats membres aplicaran la reforma de la PAC a partir del gener del 2005

Deu Estats membres començaran a aplicar la reforma de la PAC a partir del mes de gener del 2005. El canvi més important és que molts dels ajuts es pagaran ja desacoblats de la producció. Segons la Comissió Europea, la reforma dóna llibertat als pagesos per produir segons la demanda del mercat.

Font: CE

Font: CE

Els Estats membres tenen la possibilitat d¿aplicar el model de pagament únic entre 2005 i 2007. Els que ho faran a partir del següent gener són: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Alemània, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal, Suècia i el Regne Unit. Espanya, que va aprovar fa pocs dies part del que serà el model d¿aplicació de la política comunitària, no començarà a aplicar la reforma agrària fins a l¿inici de 2006. També ho faran llavors Finlàndia, França, Grècia i Holanda, mentre que Malta i Eslovènia, dos dels nous membres, ho faran en començar el 2007. Els vuit restants ho faran a partir del 2009. En un comunicat de la Comissió Europea (CE), on s¿emfatitzen els mateixos temes als quals s¿ha donat una rellevància especial des que s¿acordà la reforma de la PAC el juny de 2003, es destaca principalment el nou règim pagament únic. Segons la CE, el nou sistema està molt vinculat al respecte pel mediambient, la seguretat alimentària i les normes de benestar animal. "Trencant els vincles entre subsidi i producció els pagesos de la Unió seran més competitius i orientats al mercat, i això alhora els proporcionarà l¿estabilitat necessària en les seves rendes", diu el comunicat i afegeix: "Reduint els ajuts directes a les grans explotacions, hi haurà més diners disponibles per als agricultors per programes mediambientals, de qualitat o de benestar animal". Tots aquesta canvis "donaran al consumidor el que vol i oferiran als contribuents transparència, alhora que contribuiran a anar cap a un comerç agrícola mundial ben orientat", diu el comunicat. La comissària d¿Agriculura i desenvolupament rural, Mariann Fisher Boel, va afirmar que "la PAC a l¿inici de 2005 no té res a veure amb com la pinten molts. La reforma permetrà als agricultors esdevenir vertaders empresaris. Les nostres àrees rurals tindran un futur sostenible, una oportunitat de diversificar-se i contribuir a fer una Europa més competitiva. La reforma ens permetrà aliments de la millor qualitat i de renom mundial".

Els temes clau de la refoma

  • Un model de pagament únic independent de la producció. Només en certs casos es mantindrà l¿acoblament per evitar l¿abandonament de les explotacions.
  • El pagament anirà lligat al respecte al mediabient, la seguretat alimentària, la sanitat vegetal i animal i les normes de benestar animal.
  • Una política de desenvolupament rural forta, amb més diners, noves mesures per promoure el mediambient, la qualitat i el benestar animal, així com ajudar els pagesos a complir les normes de producció en començar el 2005.
  • Reduir els pagaments directes a les grans explotacions per finançar la nova política de desenvolupament rural.
  • Un mecanisme de disciplina financera per prevenir gastar més del que es té.
El model de pagament únic s¿aplica als prinpals sectors, incloent-hi els cereals i els sectors carni i lleter. En canvi, els sectors del tabac, l¿oli i el cotó no s¿hi afegiran fins al 2006.