AJUTS COMUNITARIS | 23/12/2004  Ruralcat

S'aprova la normativa per a les ajudes comunitàries per a la propera campanya

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual s'estableix la normativa bàsica aplicable a les ajudes comunitàries a l'agricultura per a la campanya de comercialització 2005/2006 i a la ramaderia per a l'any 2005.

Vaques nodrisses

Font: MAPA

Segons ha informat el Ministeri d'Agricultura (MAPA), el text contempla l'aplicació a Espanya de la Reforma de la PAC, aprovada al juny de 2003, encara que es refereix únicament a la campanya 2005/2006, que pot considerar-se de transició perquè a partir del 1 de gener de 2006 s'aplicarà el règim de pagament únic. El MAPA explica que el grup d'ajudes recollides en el text constitueix la major part de les ajudes directes obtingudes pels agricultors i ramaders a partir del Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEGA), excepte part de la prima complementària de la vaca nodrissa (zones fora de l'Objectiu 1) i part de les ajudes addicionals als fruits de closca, finançades per l'Estat. Subratlla que, d'acord amb el principi de modulació, tots els imports dels pagaments a càrrec de la Secció de Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) es reduiran en un tres per cent i que aquests fons es destinaran a sufragar despeses de desenvolupament rural. Indica, no obstant, que, per evitar la repercussió de la modulació, es concedirà als agricultors que rebin pagaments directes un import addicional d'ajuda, que serà igual al que resulti d'aplicar el percentatge de reducció previst al conjunt de tots els pagaments fins als primers 5.000 euros. Assenyala a més que el Reial decret també recull l'aplicació d'un límit financer màxim per a cadascun dels sectors, tal com s'estableix en el Reglament comunitari per a tots els Estats membres. El MAPA destaca, entre les ajudes a l'agricultura, l'ajuda específica a la qualitat del blat dur i als cultius energètics, així com la millora de les ajudes per als fruits secs, procedents tant de l'aportació comunitària com nacional, que reforcen el suport a la renda dels productors per millorar la seva viabilitat. Sobre el sector ramader, indica que es redueix el límit d'animals que podran accedir a la prima per explotació i any civil, que passarà de 90 a 60 vedells, i s'introdueix la figura del petit productor, exempt de l'aplicació de la reducció per ultrapassar el límit màxim nacional d'animals primables. En aquest sentit, detalla que s'entén per petit productor el ramader que sol·liciti durant l'any 2005 la prima especial per a un màxim de deu animals o bé el que sol·liciti la prima especial per a un màxim de 20 animals contant a més en la seva explotació, al gener de 2005 amb un nombre de vaques nodrisses igual, com a mínim, al doble del nombre de vedells pels quals sol·licita la prima especial. Agricultura recalca finalment que, per poder rebre la prima per sacrifici de vedells, des de 2005 serà necessari que els animals tinguin una edat compresa entre 1 i 8 mesos i un pes canal màxim de 185 quilos, encara que en els animals de més de 6 mesos es considerarà respectada la condició relativa al pes.