DADES MACROECONÒMIQUES | 19/12/2004  Ruralcat

La renda agrícola a Espanya ha crescut l'1,7% el 2004

La renda agrícola a Espanya ha pujat un 1,7% enguany respecte del 2003. A l¿Europa dels 15 ha crescut només del 0,8%, mentre que en els deu nous membres ho ha fet un 53,8%. A Espanya, l¿oli i els cerals han afavorit que la renda global sigui positiva, tot i que ha minvat en alguns sectors.

Font: MAPA

Font: MAPA

Els ingressos dels agricultors d¿Espanya, doncs, han augmentat en conjunt, però han disminuït en determinats sectors. Per exemple, la mà d'obra agrícola s'ha reduït l¿1,8%, seguint la tendència del conjunt d¿Europa, on ha minvat l¿1,5%. El Govern d¿Espanya, que ha enviat les seves dades a l¿oficina comunitària Eurostat, les farà públiques demà al matí.

Taula comparativa entre Espanya i Europa de l¿increment de la renda durant el 2004

Increment de la renda durant el 2004

Font: Eurostat

Variacions del sector agrari

El valor afegit de la producció agrícola ha augmentat l¿1,5% per mor de les pujades en els subsectors vegetal i ramader, segons les primeres estimacions basades en la informació remesa pel govern espanyol a l'oficina europea. El valor de consums intermedis (béns i serveis, llavors, carburants), ha augmentat el 3,5% a Espanya, la qual cosa retalla els beneficis de la producció Dintre del grup de cereals destaquen el blat, amb un 8,6%, l'ordi 32,2%, la civada i cereals d'estiu 14,6%, el blat de moro 5,3% i l'arròs 4,8%. El valor dels cultius industrials ha decrescut el 6,2%, per mor d¿una baixada de les oleaginoses (-20,5%), el tabac cru (-2,5%) i la remolatxa (-6,6%). Les proteïnes vegetals, en canvi, han augmentat un 52,9%. Enguany ha augmentat també el valor de la producció dels farratges (6,4%) i les patates (6,2%). En canvi, ha caigut el de les hortalisses (-2,7%), les fruites (-13,6%) i el vi (-3,8%). Durant el 2003, la producció vegetal va arribar als 23.959 milions d'euros.

Variacions del sector ramader

La producció ramadera, com la vegetal, ha augmentat l¿1,5%. Puja el valor del porc (8%), equí (6,4%) i avícola (4%). Disminueix, però, el valor de la producció de boví (-3,5%), el de la llet cau l¿1,2% i la d'ous el 2,7%. D'altra banda, el valor dels serveis agrícoles ha minvat enguany fins el 3,3%. L'any passat, la producció animal va arribar als 13.490 milions d'euros.

Situació a Europa

Destaca l¿increment del 53,8% en els 10 nous Estats membres. Segons la Comissió Europea es deu a la pujada "substancial" de les ajudes en passar de 1.200 milions d'euros el 2003 a 3.000 milions el 2004. Els augments més destacats de la renda dins els 15 antics Estats membres s¿han produït a Alemanya (16,6%), Dinamarca (12,2%), Luxemburg (7,8%). En canvi, a Holanda (-11,5%), Bèlgica (-8,8%), Finlàndia (-3,9%), França (-3,7%), Xipre (-1,4%) i Irlanda (-1,3%) ha minvat considerablement.