LMR-PLAGUICIDES ANIMALS I VEGETALS | 15/12/2004  Ruralcat

Els límits màxims de residus plaguicides seran iguals per a tots els Estats membres

Els límits màxims de residus (LMR) de plaguicides d¿origen animal i vegetal seran els mateixos en tots els Estats membres. Així ho diu un informe aprovat pel Parlament Europeu, que estableix normes per protegir millor el consumidor i convida els Estats a publicar el nom de les empreses que no respectin la normativa.

Aplicació de pesticides

Font: Mediateca CE

El ple del Parlament Europeu (PE) va recolzar, amb majoria àmplia, diverses esmenes a la proposta comunitària per unificar els límits màxims de residus. Les modificacions van ser consensuades amb el Consell de Ministres de la UE, que encara ha d¿adoptar formalment l¿informe, tot i que aquest ja és definitiu. Una de les esmenes protegida per l'Eurocambra convida als Estats membres a publicar, en una base de dades anual a Internet, tots els resultats dels controls de residus. A més a més, cas que els límits siguin superats, podran divulgar els noms dels minoristes, empreses i productors implicats.

Desquilibris comercials

El fet d¿harmonitzar els límits màxims permesos per a les restes dels fitosanitaris en productes vegetals o animals, ¿ha de permetre eliminar els problemes que actualment existeixen en els intercanvis comercials¿, segons un comunicat de la Comissió Europea (CE). Aquesta harmonització s'efectuarà després de concedir als Estats membres un termini "de 18 mesos des que el text sigui aprovat definitivament". "Els desequilibris comercials" existeixen per mor de que els països "són lliures de definir els seus límits màxims de residus a nivell nacional" davant la falta de llindars comunitaris fixats per al conjunt de països de la UE, segons el comunicat. El comissari europeu de Salut, Markos Kyprianou, es va mostrar satisfet per la decisió de l'Eurocambra i va afirmar que "aquesta legislació limita a tota Europa els residus de pesticides en els productes alimentaris i, per tant, ofereix garanties i seguretat als consumidors, facilitant els intercanvis dins la UE". L'Executiu comunitari va demanar a l'Autoritat Europea de la Seguretat Alimentària (AESA) -encarregada d'avaluar els pesticides- que elabori mètodes de càlcul a fi de fixar els límits màxims dels residus.