AJUTS | 14/12/2004  Ruralcat

El Govern invertirà 1 milió d'euros en ajuts per a la modernització de les explotacions agràries

El Govern ha autoritzat la despesa, amb abast plurianual, d'1.050.000 euros en la concessió d'ajudes per a la renovació de maquinària agrícola i la modernització de les explotacions agràries de Catalunya. L'import màxim per sol·licitant serà de 150.000 euros.

Explotació agrària

Explotació agrària

Amb la voluntat de contribuir a modernitzar l¿empresa agrària, el desenvolupament rural i l¿equilibri territorial, es vol facilitar als agricultors i ramaders catalans, un recolzament per efectuar inversions en les seves explotacions i contribuir a la millora del camp català. Així, el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, convoca una nova línia d¿ajut destinada a finançar una part de les inversions que s¿hagin d¿efectuar en les explotacions agràries destinades a l¿adquisició de maquinària agrícola i a la modernització de les explotacions agràries. L¿ajut consisteix en la bonificació de 0,5 punt dels interessos de préstecs, amb unes condicions preferents, englobats en el conveni signat amb l¿Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) i amb altres entitats financeres que s¿hi adiguin. L¿import màxim del préstec serà del 90% de la inversió auxiliable, amb un import màxim de 150.000 ¿ per sol·licitant. Els beneficiaris d'aquests ajuts seran els titulars d'explotacions viables que obtinguin com a mínim el 20% de la seva renda total d'activitats agràries, en el cas de persones físiques, i el 50% com a mínim, en el cas de persones jurídiques.