AREFLH | 13/02/2014  RuralCat

La primera reunió ARBOMED tindrà lloc a Marsella

Professionals i experts en el sector hortofructícola de l'AREFLH i l'associació Fert es reuniran els dies 20 i 21 de febrer per intercanviar experiències en la gestió de l'aigua i avaluar les perspectives del mercat

Assemblea de les Regions Europees Hortofructícoles (AREFLH)

La xarxa Arbomed reuneix a organitzacions de productors i planteristes de diferents països mediterranis com Albània, Algèria, Espanya, França, Itàlia, Marroc, Portugal i Tunísia. És fruit de les trobades i projectes d’intercanvi i col·laboració organitzats per l’Associació Fert i Assemblea de les Regions Europees Hortofructícoles (AREFLH).

L’objectiu de la xarxa és comparar les pràctiques per millorar la gestió de la competència i el desenvolupament de complementarietats. Així, els participants aborden conjuntament els reptes tècnics, econòmics, comercials o climàtics presents en l’àrea mediterrània.

Aquesta primera trobada compta amb la presència d’especialistes i investigadors en temes com el control del reg, el canvi climàtic, les perspectives del mercat i oportunitats d’associació.

 

L’Assemblea de les Regions Europees Hortofructícoles


L'AREFLH o Assembly of the European Regions producing Fruit, Vegetable and Ornamental Plants and Flowers té com a missió la defensa del sector basada en el diàleg, i entre els seus objectius està el de representar, defensar i promoure els interessos comuns de les regions hortofructícoles dins de l'economia europea i mundial.

En l’Assemblea estan representades 21 regions europees de 6 països, i actualment està presidida pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí.