OCM DE L'OLI | 30/11/2004  Ruralcat

Els olivarers catalans rebran 252 euros d¿ajuda mitjana per hectàrea

Segons la proposta d'aplicació de la reforma de l¿OCM de l'oli d'oliva del Ministeri, a Catalunya l'ajuda mitjana per hectàrea serà de 252,3 euros, el que suposa un increment del 15,4% sobre el pagament històric. El 82,6% (28,57 milions) seran ajuts desvinculats de la producció, i la resta, 6 milions, vinculats.

Camp d'oliveres. Foto: Xavi López Puig

Camp d'oliveres.
Foto: Xavi López Puig

En conjunt, l'ajuda mitjana per hectàrea del Sistema d'Identificació Geogràfica (SIG), amb 2.096.425 hectàrees a Espanya, ascendirà a 493,2 euros. Aquesta quantitat representa un increment del 5,6 per cent sobre l'ajuda mitjana percebuda en els últims cinc anys, dels quals un 95 per cent correspon a un pagament únic. Amb un pressupost de 1.034 milions d'euros, dels quals 930,859 milions corresponen a ajuda desacoblada (pagament únic) i 103,14 milions a l'acoblada (lligada a la producció), la proposta del MAPA preveu una modulació de les ajudes. Així, els agricultors que percebin entre 20.000 i 30.000 euros de pagament únic tindran una disminució gradual de l'ajuda acoblada, mentre que els agricultors amb una ajuda desacoblada superior a 30.000 euros no percebran ajuda acoblada.

Dades per Comunitats Autònomes

L'ajuda mitjana per hectàrea que percebran els olivarers per Comunitats Autònomes són les següents:
 • Andalusia: 617,7 euros, el que suposa un increment del 3,7 per cent sobre el pagament històric, el menor percentatge de pujada de totes les regions. Així, Andalusia, amb 1.334.500 hectàrees, el 63,65 per cent de la superfície olivarera, percebrà 824,26 milions d'euros, el 79,7 per cent del global d'ajudes, de les quals 755,79 milions d'euros correspondran al pagament desacoblat (91,69 per cent del total).

 • Murcia: 412 euros, amb un alça del 6,2 per cent respecte al pagament històric, dels quals el 90 per cent correspondrà al pagament únic (3,51 milions d'euros) i la resta 386.385 euros, a l'ajuda acoblada.

 • Navarra: 372,9 euros, amb un alça del 5,1 per cent sobre l'ajuda històrica, dels quals el 91,3 per cent serà el pagament únic (1,36 milions d'euros), mentre que els 129.546 euros serà l'abonament acoblat.

 • Comunitat Valenciana: 335,5 euros, un 10,7 per cent més en relació a l'ajuda històrica, dels quals el 86 per cent correspondran al pagament únic (19,73 milions d'euros), mentre que 3,19 milions provindran del pagament acoblat.

 • Castella-Lleó: 315,9 euros, un 11,1 per cent més sobre l'ajuda històrica, dels quals el 86,4 per cent (1,29 milions d'euros) correspondrà al pagament únic, mentre que 203.562 euros seran per al pagament acoblat.

 • País Basc: 278 euros, un 7,7 per cent més sobre el pagament històric, dels quals el 88,9 per cent (47.803 euros) anirà al pagament únic i 5.952 euros al pagament acoblat.

 • Castella La Manxa: 268,7 euros, el que suposa un alça del 14,1 per cent sobre l'abonament històric, dels quals el 83,3 per cent (60,42 milions d'euros) correspondrà al pagament únic i la resta, 12 milions, a l'ajuda acoblada.

 • Aragó: 262,2 euros, amb una pujada del 14,5 per cent sobre el pagament històric, dels quals el 83 per cent (8,72 milions d'euros) correspondrà al pagament desacoblat, mentre que 1,76 milions serà l'ajuda acoblada.

 • Extremadura: 252,3 euros, el que suposa un increment del 15,4 per cent, dels quals el 82,5 per cent (47,22 milions d'euros) serà el pagament únic i 10 milions d'euros, al pagament acoblat.

 • Madrid: 239,7 euros, un 16,7 per cent més, dels quals el 81,5 per cent (3,62 milions d'euros) correspondrà al pagament únic i la resta, 821.186 euros, a l'abonament acoblat.

 • Illes Balears: 200,7 euros, un 18,5 per cent sobre el pagament històric, dels quals el 80,2 per cent (78.701 euros) aniran a l'ajuda desacoblada i la resta, 19.422 euros, al pagament acoblat.

 • La Rioja: 156,2 euros, un deu per cent més del pagament històric, dels quals el 86,88 per cent (467.429 euros) correspon al pagament únic i la resta, 70.540 euros, a l'ajuda acoblada.
 •