INNOVACIÓ | 18/02/2014  RuralCat/DAAM

Ja pots consultar el programa "Innovació al sector agroalimentari 2014"

La present edició ofereix 1453 actuacions del Programa de Formació Agrària, del Pla Anual de Transferència Tecnològica, així com els principals instruments de foment i suport a la innovació adreçada al nostre sector agrari i agroalimentari

Detall de la coberta del llibret

Detall de la coberta del llibret "Innovació al sector agroalimentari 2014"

La Generalitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) aposten, un any més, pel coneixement i la innovació com a motors per garantir un sector competitiu en l’entorn global en el que es mou l’economia actualment.

Amb aquest propòsit, aquest any 2014, el DAAM impulsa el recent aprovat Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència (R+I+T) agroalimentària de Catalunya 2013-2020, un Pla de Govern emmarcat en les principals polítiques relacionades amb la innovació de la Unió Europea pel període 2014-2020: Programa marc Horitzó 2020, l’Estratègica d’especialització intel·ligent (RIS) o el Programa de Desenvolupament Rural (PDR).

D’entre les diverses actuacions del Pla estratègic d’R+I+T agroalimentària de Catalunya en destaca el compromís per la futura creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària que vetllarà, entre d’altres iniciatives, per l’impuls dels programes de formació, de transferència tecnològica i d’innovació del sector agrari, agroalimentari i rural de Catalunya.

La present edició del programa “Innovació al sector agroalimentari 2014” exposa l’oferta d’actuacions del Programa de Formació Agrària (PFA), del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) així com els principals instruments de foment i suport a la innovació adreçada al nostre sector agrari i agroalimentari. L’oferta contempla 1.453 actuacions que sorgeixen de la voluntat i les capacitats de més de 100 organitzacions, centres de recerca, universitats i administracions diferents relacionades amb el sector agrari i agroalimentari català.