PROJECTES REGADIU | 25/11/2004  Ruralcat

El DARP aprova el projecte de regadiu Algerri-Balaguer sector B primera fase

El DARP ha aprovat el projecte de regadiu Algerri-Balaguer sector B primera fase. Aquest projecte té per objecte la construcció de la xarxa de reg a pressió que subministrarà l¿aigua de reg a nivell de finca als termes municipals de Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu.

Canal de Regadiu Algerri-Balaguer

Font: DARP

La superfície a regar en aquesta primera fase és de 3.263 ha competitiva i el pressupost d'execució per contracta és de 30.869.249,79 euros. Aquest regadiu disposa de tots els elements de control per tal de fer un ús eficient de l¿aigua i poder aplicar les tecnologies més avançades en la gestió de l¿aigua. El regadiu del Canal Algerri-Balaguer deriva aigua del riu Noguera Ribagorçana per regar el municipis d¿Algerri, Albesa, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu i Balaguer. La superfície total de regadiu és de 7.714 ha i es tracta d'un reg ple amb una dotació de 6.000 m3/ha. Els conreus previstos són: fruiters, farratges i cereals. En la zona regable ja s'ha construït el canal principal en la seva quasi totalitat i la xarxa de reg dels municipis d'Algerri i Albesa amb una superfície de 3.455 ha. Actualment s'estan executant les obres del canal principal i les basses de regulació per tot el tram B de Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu. També s'ha acabat la concentració parcel·laria de tots els municipis excepte la prevista a Balaguer. Amb aquesta obra es completarà el regadiu al 87% de la superfície prevista en l¿actuació del Canal Algerri-Balaguer. Resta per executar la xarxa de la segona fase del sector B amb una superfície de 997 ha al terme municipal de Balaguer. En aquest sentit, per tal de donar continuïtat a aquesta obra, el DARP mitjançant l¿empresa pública Regsa ha licitat l¿assistència tècnica al procediment de Concentració Parcel·laria i a la redacció del projecte d'obra de Concentració Parcel·laria i l'estudi d'impacte ambiental del Terme Municipal de Balaguer (Noguera).