REG | 26/02/2014  RuralCat

Guia de bones pràctiques per l'eficiència energètica a les comunitats de regants de Catalunya

Aquesta guia està dissenyada per ajudar als regants a estalviar i a ser més eficients en l'ús de l'energia i de l'aigua, per tal d'optimitzar els costos d'explotació i ser, per tant, més sostenibles en l'ús d'aquests mitjans de producció

Detall de la portada de la guia

Detall de la portada de la guia

La Guia de Bones Pràctiques per l’Eficiència Energètica a les Comunitats de Regants de Catalunya, és resultat de la col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació i el Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

La guia té com a destinataris finals les comunitats de regants de Catalunya, i com a objectiu la promoció i difusió de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables.

La guia ofereix un índex de bones pràctiques, un check-list que permet als destinataris millorar la utilització d’energia i aigua. A més, recull les ponències i conclusions derivades de la jornada tècnica que va tenir lloc el 29 de novembre de 2012 a l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta, amb el títol genèric de “Estalvi i eficiència energètica i hídrica en els regadius de Tarragona i Terres de l’Ebre”. Concretament, el capítol 4 de la guia exposa la ponència presentada per l’IRTA sobre eficiència en l’ús de l’aigua de reg, el capítol 5 inclou un cas pràctic de contractació col·lectiva d’energia elèctrica a través de la plataforma Agroplace d’AFRUCAT i el capítol 8 presenta la metodologia d’auditories energètiques presentada per TRAGSA. Els capítols 2, 3 i 6 actualitzen i adapten els continguts de la publicació d’IDAE titulada “Ahorro y eficiencia energética en las comunidades de regantes”.

En definitiva, aquesta publicació tracta sobre les característiques que defineixen les comunitats de regants de Catalunya, es descriuen llurs principals infraestructures, s’identifica els punts crítics pel que fa al consum energètic existent, es descriuen les mesures proposades i s’analitza des d’un punt de vista d’estalvi energètic i econòmic, la seva viabilitat.