BENESTAR ANIMAL | 22/11/2004  Ruralcat

La UE modifica la norma de transport animal excepte la durada i densitats de càrrega

El Consell de ministres de la UE ha aprovat una normativa per millorar el benestar dels animals durant el seu transport. El reglament però, que entrarà en vigor el 2007, elimina les disposicions relatives a densitats de càrrega i de temps de viatge i descans, que afectaven de forma molt concreta a Espanya.

Transport de bestiar

En aquest sentit, la delegació espanyola ha valorat positivament, per les característiques geogràfiques i els sistemes de producció espanyols, els canvis introduïts en el Reglament. El nou text presentat per la presidència holandesa de torn de la UE suprimeix aquestes disposicions per facilitar un consens i posar fi a les discrepàncies entre països del nord, favorables a mesures més dràstiques, i els del sud.

Controls més estrictes dels camions

La normativa reforça els requisits per als trajectes d'una durada de més de vuit hores, "trasllats llargs". A més, la UE ha donat suport a la prohibició de transportar a més de 100 quilòmetres a animals joves (porcs de fins a tres setmanes, anyells de menys d'una setmana, vedells de menys de 10 hores i cavalls de quatre mesos). També es prohibirà el transport comercial de gossos i gats que tinguin menys de vuit setmanes, llevat que estiguin acompanyats per la seva mare, i tampoc podran ser traslladades les femelles en la setmana precedent i posterior al part. Els ministres també han aprovat fer un seguiment dels vehicles gràcies a un sistema de navegació per satèl·lit obligatori per als camions nous a partir de 2007 i per a tots els vehicles des de 2009. En les mateixes dates s'exigirà un pla de ruta. A més a més, els camions s¿hauran de registrar obligatòriament en una base de dades i necessitaran una autorització prèvia, igual que els contenidors els vaixells. Els vehicles hauran d¿incloure ventilació mecànica, una regulació tèrmica, instal·lacions perquè els animals tinguin accés a l'aigua i en el cas dels vaixells s¿hauran de millorar les condicions del transport.

Formació del personal

Les regles aprovades afecten generalment als viatges llargs, de més de vuit hores, encara que els ministres han acordat també mesures per a tots els trajectes, com la formació dels conductors i dels acompanyants i que els transportistes tinguin un certificat d'aptitud. Una altra novetat és que la responsabilitat, que actualment recau en els transportistes, sigui també dels organitzadors del transport i els encarregats de vigilar els centres d'agrupació, escorxadors, igual que els productors. Tanmateix, es reforcen les regles sobre la càrrega, la descàrrega i l'aliment d'animals, operacions que actualment no estan regulades. La UE ha acordat que per als transports a menys de 50 quilòmetres, actualment exclosos de les regles, en el futur tinguin la mateixa regulació que per a la resta. La proposta ha estat aprovada amb el rebuig de Dinamarca i les abstencions d'Alemanya, Bèlgica, Suècia i Luxemburg. El comissari de Sanitat, Markus Kyprianu, ha assenyalat que, en un termini de quatre anys, la Comissió presentarà un informe amb noves propostes i que la idea és anar aplicant "pas a pas" les millores en el transport animal.