PROPOSTA DE GOVERN | 21/11/2004  Ruralcat

El DARP planteja al Govern de Madrid la construcció de noves plantes de cogeneració a Catalunya

Els consellers d¿Agricultura, Antoni Siurana, i de Medi Ambient, Salvador Milà, han elaborat un projecte de gestió integral de la fertilització orgànica i mineral on s¿assegura que per afrontar el problema dels purins a Catalunya és necessària la construcció de 19 plantes de cogeneració.

Porcs

La construcció d'aquestes plantes, 5 de les quals ja existeixen, permetria la descàrrega d¿excedents de nitrat en les zones de més concentració de ramaderia intensiva. Els estudis que han fet fins ara les conselleries d¿Agricultura i Medi Ambient, amb l¿aportació i la col·laboració puntual de la conselleria d¿Indústria, asseguren que aquestes plantes de secatge tèrmic dels purins, tractarien uns excedents que equivalen al 8% del nitrogen produït per tota la ramaderia intensiva catalana. Al mateix temps, des de la conselleria d¿Agricultura es proposa al govern de Madrid que es facin algunes modificacions legals que permetin resoldre el finançament d¿aquestes plantes, amb una modificació a l¿alça de les primes per la producció d¿energia i una agilitació dels tràmits burocràtics. Aquestes modificacions també permetrien crear un marc estable i de viabilitat econòmica per a la implantació de noves plantes de cogeneració que permetran afrontar el problema dels purins mentre es busquen nous sistemes de tractament i de gestió dels purins més òptims i sostenibles. La ramaderia porcina catalana representa el 26% de la de tot l¿Estat i, conjuntament amb altres activitats ramaderes, es troba agrupada sobre certes àrees del territori en les quals hi ha una gran densitat ramadera. Això es tradueix en elevades càrregues de nitrogen d¿origen ramader en algunes zones i, tal com contempla de la Directiva de Nitrats, a Catalunya hi ha actualment 6 zones declarades vulnerables i s¿està acabant el procés de revisió d¿aquests espais que representarà l¿ampliació d¿aquestes zones. Per fer front a aquesta problemàtica la conselleria d¿Agricultura ha impulsat, conjuntament amb la de Medi Ambient, el projecte Columela, que estableix una sèrie de mesures basades en un nou model de la fertilització orgànica i mineral a Catalunya, que té per objectiu disminuir la càrrega de nitrogen de les zones amb més concentració ramadera i assegurar la viabilitat del sector ramader a Catalunya.