SANITAT VEGETAL | 27/02/2014  RuralCat

Avisos fitosanitaris del mes de març

El portal RuralCat us ofereix la possibilitat de consultar els avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Cuc del filferro. Font: DAAM

Cuc del filferro. Font: DAAM

Aquest mes de març us recordem els principis de gestió integrada de plagues que, en línia amb els nous requeriments normatius de la Unió Europea, han d’aplicar tots els agricultors professionals.

També posem l’èmfasi en les plagues de quarantena: Foc bacterià (Erwinia amylovora), Taca bacteriana dels fruiters de pinyol (Xanthomonas arboricola pv. pruni) i Virus de la Sharka (Plum Pox Virus).

Pel que fa a les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues es presenten diverses mesures per a: fruiters, fruita seca, cítrics, vinya, olivera, cultius extensius, hortícoles, forestals, parcs i jardins.

El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquests avisos fitosanitaris a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.