PRESSUPOST 2005 | 17/11/2004  Ruralcat

El Congrés aprova els pressupostos per agricultura del 2005

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat amb 171 vots a favor, 154 en contra i dues abstencions la secció 21 dels Pressupostos Generals de l'Estat, corresponent a Agricultura, Pesca i Alimentació.

Elena Espinosa a la presentació del pressupost 2005

Font: MAPA

La ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, que va comparèixer davant el ple per defensar els pressupostos del seu departament, va assegurar que la motivació essencial és garantir l'activitat dels sectors agrari i pesquer i assegurar una vida digna a les persones que viuen d'ells, sobretot en el món rural. Espinosa va recordar que són els primers pressupostos que elabora el Govern socialista i va subratllar que, per això, es deuen en part als compromisos heretats de l'anterior Executiu, però va assegurar que són uns pressupostos rigorosos i que configuren un model nou de política agroalimentària. En aquest sentit, va assenyalar que, davant la pèrdua de pes del sector primari en el conjunt de l'economia, els pressupostos es basen en la modernització del sector per millorar la productivitat i, amb això, la competitivitat de l'agricultura i la pesca. La ministra va matisar, no obstant, que aquesta estratègia no ha de centrar-se en criteris només econòmics, ja que "el món rural suposa el 80 per cent del territori i, per evitar el seu despoblament, és també necessari articular polítiques que permetin millorar les rendes dels qui hi viuen i treballen". Espinosa va detallar que el pressupost consolidat (amb els pressupostos dels organismes autònoms i les aportacions de la Unió Europea) per a 2005 ascendeix a 8.311,84 milions d'euros, el 1,9 per cent més que en 2004, i que l'aportació de l'Estat és de 1.513,91 milions d'euros, el 3,7 per cent més. Entre les principals partides, va destacar la destinada a incorporar joves a l'agricultura i a la igualtat de les dones (116 milions d'euros), la dedicada a regadius (107 milions d'euros) o la de prevenció de riscos agraris i pesquers, que inclou la dotació de les assegurances agràries (229,6 milions d'euros).