FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 03/03/2014  RuralCat

S'obren noves inscripcions a 8 cursos

Del 3 de març al 12 de març et pots inscriure a noves edicions de 8 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat

Formació a distància a RuralCat

Els cursos són: Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions hortofructícoles; Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions agropecuàries; Curs bàsic de reg; Curs bàsic de gestió agrària; Botànica; Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius; Curs d'iniciació a l'Excel; i Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Us recordem que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho durant aquesta setmana, omplint un senzill formulari. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions que indiquem més endavant.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions hortofructícoles

Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions hortofructícoles.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 30 de maig.

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions agropecuàries

Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions agropecuàries.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 30 de maig.

 

Curs bàsic de reg

Aquest curs té l'objectiu de donar a conèixer la importància del reg i d'evitar el malbaratament d'aigua per a la competitivitat de les explotacions agrícoles. Entendre les relacions entre el reg i la societat i entre el reg i el medi ha de servir per a conscienciar-se de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 30 de maig.

 

Curs bàsic de gestió agrària

El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 6 de juny.

 

Botànica

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d’incorporació a l’empresa agrària. En finalitzar aquest curs, els estudiants conèixer els components de la cèl•lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals, podran relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.), i classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.

El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 13 de juny.

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Els inscrits podran assolir els coneixements necessaris per identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, conduir el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents en i avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 25 de març i acabarà el 30 de maig.

S’ha tancat la inscripció al curs "Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius" en arribar-se al màxim de places previstes  

 

Curs d'iniciació a l'Excel

Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà 25 de març i acabarà el 2 de maig.

 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà 25 de març i acabarà el 2 de maig.

S’ha tancat la inscripció al curs "Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris" en arribar-se al màxim de places previstes

 

Com pots sol·licitar el curs?

 

Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:
Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament totes les dades que es sol•liciten. Ho post fer des del menú "El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals" (pestanya “Dades addicionals de RuralCat”). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó "Guardar".
Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú "Formació/Cursos a distància".
Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has inscrit.
Rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat per indicar-te com has de finalitzar la matriculació.