AJUDES GASOIL | 16/11/2004  Ruralcat

El MAPA accelerarà l'aplicació de les ajudes pel gasoil

El Ministeri d'Agricultura (MAPA) accelerarà en els pròxims dies els mecanismes per aplicar el paquet d'ajudes de suport al sector agrari per la pujada de preus del gasoil, que té una dotació de 170 milions d'euros.

Elena Espinosa i Lorenzo Ramos, secretari geenral d'UPA, intercanvien documents un cop feta la signatura de l'acord

Font: MAPA. Elena Espinosa i Lorenzo Ramos, secretari geenral d'UPA, intercanvien documents un cop feta la signatura de l'acord

Així ho va anunciar la ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, després de la signatura de l'acord amb la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA), l'única organització que s'ha adherit a aquesta proposta. Espinosa va ressaltar que l'acord elimina el sostre dels 3.000 litres per explotació per accedir a les ajudes i que tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de setembre fins al 30 de juny. La dotació de les ajudes serà de 170 milions com "sostre màxim", dels quals 63 milions corresponen a ajudes directes, encara que la xifra total en aquest capítol ascendeix a 105 milions d'euros.

Ajudes directes i mesures fiscals

Entre les mesures adoptades s'inclou una ajuda directa als agricultors, de la qual es podran beneficiar els professionals inscrits en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS i REPTA) . Aquest col·lectiu abasta unes 350.000 persones. També s'inclou el Pla Renove de maquinària agrària, dissenyat per modernitzar i fer més eficient el parc de tractors espanyol, eliminant tractors obsolets i substituint-los per altres més respectuosos amb el medi ambient. En les mesures d'ordre fiscal destaca la reducció del termini d'amortització de la maquinària en dos anys. Amb aquesta actuació es permet que els agricultors puguin amortitzar abans les seves inversions, permetent una major deducció fiscal. Pel que fa al règim d'estimació objectiva per mòduls, es mantindrà la desgravació del 35 per cent de la factura del gasoil consumit i com nova mesura s'introdueix la possibilitat de desgravar fins al 15 per cent de la factura de fertilitzants o plàstics. També s'inclou una rebaixa general del rendiment net del 2 per cent. Aquesta mesura serveix per compensar als agricultors en el règim de mòduls per l'augment de preus d'uns altres productes diferents als anteriors. Pel règim d'estimació objectiva per mòduls tributen un milió d'agricultors. Respecte al règim d'estimació directa simplificada, es permet una deducció del 10 per cent en concepte de despeses de difícil justificació, amb el que es pretén donar-lo de major flexibilitat. L'acord també preveu l'establiment d'una taula interministerial per a l'estalvi energètic, per estudiar la situació en el món rural de les alternatives al consum de carburants fòssils. Així mateix, es preveu estudiar mesures liberalitzadores de la distribució de carburant per cooperatives i valorar mesures fiscals respecte l'IVA en les actuacions que realitzen les organitzacions de productors, així com actuar sobre l'IVA de certes ajudes agràries de la Política Agrària Comuna.